ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRIAL 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1ος -2ος 

7-8 Μαΐου

ΑΛΑΜΜ

ΣΙΦΝΟΣ

3ος -4ος 

18-19 Ιουνίου

ΜΟΛΠ

XANIA

5ος -6ος 

5-6 Νοεμβρίου

ΜΟΤΟΛΕΒ

ΒΟΛΟΣ

7ος 


ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΕΝΤΕΛΗ