Προκήρυξη Κυπέλλου Motocross Ν. Ελλάδας 2020

Προκήρυξη Κυπέλλου Motocross Ν. Ελλάδας 2020

Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. για το 2020, προκηρύσσει Κύπελλο MOTOCROSS Ν. Ελλάδας, για τους αθλητές και τις αθλήτριες των σωματείων των Περιφερειών, Αττικής, Πελοποννήσου, Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Νήσων Νοτ. & Βορ. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από 3 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ.

ΑΙΓΙΟ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ.

ΑΙΓΙΟ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Θ.Α.

Θ.Α.

Οι αγώνες θα διεξάγονται μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης προκήρυξης καθώς επίσης σύμφωνα και με :

–τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον Γενικό Κανονισμό αγώνων Motocross

-τον Τεχνικό Κανονισμό αγώνων Motocross

-τον Ειδικό Κανονισμό του κάθε αγώνα

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν εκδοθούν για κάθε αγώνα

– καθώς και το εκάστοτε εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α. υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων

Στους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες) :

  • ΜΧ1 : Δεκτοί αθλητές 16 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 176 – 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (4 αγώνες από 2 σκέλη)
  • ΜΧ2 : Δεκτοί αθλητές 14 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (4 αγώνες από 2 σκέλη).
  • ΜΧ125 : Δεκτοί αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (4 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία ΜΧ2, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2.
  • ΜΧ65 : Δεκτοί αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί. (4 αγώνες από 2 σκέλη).
  • ΜΧ85 : Δεκτοί αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (4 αγώνες από 2 σκέλη).
  • ΜΧ-ΟΡΕΝ : Δεκτοί αθλητές γεννημένοι από το 1984 και πριν. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό από 101 – 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 – 450 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. (4 αγώνες από 2 σκέλη).
  • ΜΧ-SENIOR : Δεκτοί αθλητές γεννημένοι από το 1970 και πριν. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό από 101 – 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 – 450 κ.ε. (4Τ). Μπλε φόντα – Κίτρινοι αριθμοί. (4 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία MX ΟΡΕΝ, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην MX ΟΡΕΝ .
  • ΜΧ-EXPERT Αυτοτελείς αγώνες για αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -450 κ.ε. (4Τ). Συμμετέχουν αθλητές βάση των παρακάτω περιορισμών. Χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι χρωματισμοί των φόντων της κατηγορίας της μοτοσυκλέτας τους. Στους αθλητές της κατηγορίας θα απονέμονται έπαθλα σε κάθε αγώνα αλλά η κατηγορία δεν προσμετρά βαθμολογικά σε κανένα θεσμό.

Δικαίωμα και περιορισμοί συμμετοχής :

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ. Οι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μια μόνο κατηγορία στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν και να βαθμολογηθούν σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα επιλογής τους (Β. Ελλάδος ή Ν. Ελλάδος ) άσχετα με την έδρα του σωματείου στο οποίο ανήκουν ή τον τόπο διαμονής τους. Αν επιθυμήσουν να συμμετάσχουν και σε αγωνιστικές συναντήσεις του παράλληλου θεσμού, τους δίνεται η δυνατότητα, αλλά θα βαθμολογηθούν ΜΟΝΟ στον θεσμό που συμμετείχαν αρχικά. Αν θελήσουν να ακολουθήσουν και να βαθμολογηθούν στον δεύτερο – παράλληλο θεσμό, θα πρέπει να αποποιηθούν εγκαίρως (πριν συμμετάσχουν) και εγγράφως μέσω του σωματείου τους, την αρχική βαθμολογία.

Στην κατηγορία MX-Expert συμμετέχουν υποχρεωτικά οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη εξάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 ή στην πρώτη τριάδα της κατηγορίας OPEN, του ΠΠΜΧ 2020 και/ή του ΠΠΜΧ 2019 καθώς επίσης και οι αθλητές που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Ο πρωταθλητής της κατηγορίας ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Ν.Ελλάδας 2019, έχει τη δυνατότητα ή να συμμετάσχει στην κατηγορία ΜΧ1 ή να συμμετάσχει ξανά στην κατηγορία ΜΧ2 (εφόσον δεν έχει στεφθεί πρωταθλητής στην ίδια κατηγορία το 2018) με σκοπό την υπεράσπιση του τίτλου του. Αν στεφθεί πάλι πρωταθλητής στην κατηγορία ΜΧ2, τότε και για τα επόμενα 2 συνεχή έτη, θα πρέπει ή να συμμετέχει στην κατηγορία MX-Expert, ή στην κατηγορία ΜΧ1 αν κι εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του.

Ο πρωταθλητής της κατηγορίας ΜΧ1 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Ν.Ελλάδας 2019 έχει τη δυνατότητα ή να συμμετάσχει στην κατηγορία ΜΧ-Expert ή να συμμετάσχει ξανά στην κατηγορία ΜΧ1 (εφόσον δεν έχει στεφθεί πρωταθλητής στην ίδια κατηγορία το 2018) με σκοπό την υπεράσπιση του τίτλου του. Αν στεφθεί πάλι πρωταθλητής στην κατηγορία ΜΧ1, τότε και για τα επόμενα 2 συνεχή έτη, θα πρέπει να συμμετέχει στην κατηγορία MX-Expert.

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν, μόνο στην κατηγορία MX-Expert, αθλητές – κάτοχοι αδειών χωρών-μελών των FIM – FIM-Europe, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα (εκτός των αθλητών MΧ65 & ΜΧ85 όπου μετέχουν στις αντίστοιχες κατηγορίες) αλλά δεν βαθμολογούνται.

H δήλωση συμμετοχής (εμπρόθεσμη ή και εκπρόθεσμη) γίνεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης συμμετοχών της Ομοσπονδίας (www.e-amotoe.gr) και μέσω του σωματείου του κάθε αθλητή.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 60€ για τις κατηγορίες ΜΧEXPERT-ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧOPEN-ΜΧSENIOR και στα 20€ για τις κατηγορίες ΜΧ65 – ΜΧ85 – ΜΧ125. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20 ευρώ.

Δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ο κάθε αθλητής κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οφείλει να προσκομίζει την κάρτα υγείας. Χωρίς αυτή δεν δύναται να εκκινήσει, ακόμη κι αν είναι δηλωμένος στο σύστημα.

Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα λήγουν την Παρασκευή και ώρα 24.00 πριν τον αγώνα και οι εκπρόθεσμες το Σάββατο και ώρα 24.00.

Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε σκέλος. Ο Τεχνικός Έλεγχος, ο έλεγχος εξακρίβωσης και οι δοκιμές για τον αγώνα, θα γίνονται την ημέρα του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα, βάση του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1Η 25 11Η 10
2Η 22 12Η 9
3Η 20 13Η 8
4Η 18 14Η 7
5Η 16 15Η 6
6Η 15 16Η 5
7Η 14 17Η 4
8Η 13 18Η 3
9Η 12 19Η 2
10Η 11 20Η 1

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα.

Οι απονομές επάθλων σε κάθε αγώνα αφορούν στην βαθμολογία του αθλητή στα 2 σκέλη συνολικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προσμετρά το καλύτερο αποτέλεσμα, αν η ισοβαθμία συνεχίζεται προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου σκέλους.

Στους νικητές του κάθε αγώνα απονέμονται στον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο και στον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο.

Όλες οι κατηγορίες (εκτός της ΜΧ-EXPERT) βαθμολογούνται αλλά μόνο οι βαθμοί των αθλητών των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 – ΜΧ65 – ΜΧ85 –ΜΧΟΡΕΝ αθροίζονται στη βαθμολογία του σωματείου τους.

Στη βαθμολογία σωματείων, βαθμολογούνται ΜΟΝΟ τα σωματεία των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Νήσων Νοτ. & Βορ. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Στο τέλος του θεσμού, απονέμονται στον 1ο – 2ο – 3ο νικητή της κάθε κατηγορίας κύπελλο και στον 4ο – 5ο – 6ο νικητή της κάθε κατηγορίας μετάλλιο. Μετάλλια επίσης απονέμονται στα τρία πρώτα σωματεία. Η κατηγορία MX-EXPERT δεν συμμετέχει στην βράβευση και δεν απονέμονται έπαθλα.

Σε ενδεχόμενη εφαρμογή νέων περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κι έκδοσης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νέας απαγόρευσης αθλητικών δραστηριοτήτων, το Κύπελλο Motocross θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο με τους αγώνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία επιβολής των νέων περιοριστικών μέτρων. Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των αθλητών θα καθορίζεται από το σύνολο των αγώνων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία επιβολής των νέων περιοριστικών μέτρων.