ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MOTOCROSS 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Α.Μ.Ο.Κ.

ΚΡΗΝΙΔΕΣ

MX50-MX65-MX85-MX125-MX2-MX1-MX300-MXWomen-OPEN-SENIOR

7-8 ΜΑΪΟΥ

ΛΕ.Μ.Σ

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

MX65-MX85-MX125-MX2-MX1-MX300-OPEN-SENIOR

11-12 ΙΟΥΝΙΟΥ

Α.Ο.Λ.Μ.Ο.

ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ

MX50-MX65-MX85-MX125-MX2-MX1-MX300-MXWomen-OPEN-SENIOR

10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Α.Ο.Λ.Μ.Ο

ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ

MX50-MX65-MX85-MX125-MX2-MX1-MX300-OPEN-SENIOR

24-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Α.ΜΟ.Κ.

ΚΡΗΝΙΔΕΣ

MX50-MX65-MX85-MX125-MX2-MX1-MX300-MXWomen-OPEN-SENIOR

8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΛΕ.Μ.Σ.

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

MX65-MX85-MX125-MX2-MX1-MX300-MXWomen-OPEN-SENIOR