Σεμινάριο Στελεχών Αγωνοδικών-Αλυταρχών και Τεχνικών Εφόρων ENDURO-SCRAMBLE

amotoeletter

Η ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο Στελεχών Αγωνοδικών-Αλυταρχών και Τεχνικών Εφόρων την Τετάρτη 26/5/2021 και ωρα 19:00.                                                                                                                                                           

Για να συμμετάσχετε πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  eamotoe.gr    τα  στελέχη που επιθυμούν. Το κόστος των σεμιναρίων είναι 60€ Αγωνοδικών-Αλυταρχών και 60€ Τεχνικών Εφόρων και η διάρκεια τους 3ετής (2021-2023). Το σεμινάριο θα γίνει μέσω της πλατφόρμας ZOOM,θα εχει διάρκεια 4 ωρες και θα υπάρξουν διαδικτυακές ε ξετάσεις με ερωτήσεις πολαπλής επιλογής.                                                                                                                                           

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μετά τη δήλωση συμμετοχής να στείλουν email στο enduro@amotoe.gr στο οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο τους,το κινητό τους τηλέφωνο και ο προσωπικός λογαριασμός email.                                                                                                       Στο προσωπικό λογαριασμό email, θα σταλούν οδηγίες όπως και ο σύνδεσμος του ZOOM για την συμμετοχή σας.                                                                                                                                                                                                                    

Να ενημερώσουμε πως, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή (δεν γίνεται η συμμετοχή ομάδας συμμετεχόντων  με κοινό υπολογιστή) και θα πρέπει να εχει γνώση των κανονισμών ENDUROSCRAMBLE 2021 τους οποίους μπορεί να κατεβάσει από την σελίδα  https://amotoe.org enduroscramblekanonismoi.                                                                                                                                                 

Να υπενθυμίσουμε ότι ΟΛΑ τα στελέχη της ΑΜΟΤΟΕ οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο Στελέχους σύμφωνα με τον Αθλητικό Νομο.