ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ !! – Μεταγραφές Αθλητών

Σύμφωνα και με την αντίστοιχη ανακοίνωση του 2013, την οποία μπορείτε να βρείτε (εδώ), η περίοδος μεταγραφής αθλητών/τριών από ένα σωματείο μέλος της ΑΜΟΤΟΕ, σε άλλο σωματείο μέλος της ΑΜΟΤΟΕ, ορίζεται η 15η Ιανουαρίου με 15η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Για τη μεταγραφή απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορείτε να βρείτε (εδώ).