Τροποποίηση προγράμματος Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας

Ανακοίνωση

Μετά την αναβολή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας (13 – 14 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα τροποποιείται ως εξής:

  •  4 – 5 Οκτωβρίου Μέγαρα (ΛΕΜΟΤ)
  •  25 – 26 Οκτωβρίου Σέρρες (ΛΑΜΣ)