ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1ος – 2ος

17-18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ

BMU (AMOTOE-FRM)

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

3ος

16-17-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

4ος – 5ος

21-22-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

BMU (BMF-MFNM)

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1ος

26 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΣ

ΜΕΓΑΡΑ

MINIGP CUP

2ος

17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΣ

ΜΕΓΑΡΑ

MINIGP CUP

3ος

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΣ

ΜΕΓΑΡΑ

MINIGP CUP