Συμπληρωματικός κανονισμός Scramble Κ.Ελλάδας, 13/9/2015, ΛΕΔΙΛΑ-

Στον αγώνα θα υπάρξει και η κατηγορία SB.

Κατηγορία SB:   Όλες οι μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου από 110 έως 650 κ. εκ. Η κατηγορία δεν βαθμολογείται.

Κατηγορία SB:    Φόντα μπλε – Λευκοί αριθμοί πρώτο ψηφίο το 4

Διάρκεια αγώνα 45 λεπτα συν ένα γύρο

Παράβολο συμετοχής 50 Ευρώ

Επιτροπή Enduro -Scramble -Trial