ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERMOTO 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1ος

1 ΜΑΪΟΥ

Λ.Α.Μ.Σ.

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

2ος

15 ΜΑΪΟΥ

ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑ (μαζί με αγώνα BMU)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

3ος

5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μ.Ο.Θ.

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

4ος

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

5ος

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μ.Ο.Θ.

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ