ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERMOTO 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1ος

23 ΜΑΪΟΥ

ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑ (μαζί με αγώνα BMU)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

2ος

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑ (μαζί με αγώνα BMU)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ

3ος – 4ος

1-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

A.MOTOE

ΜΕΓΑΡΑ (μαζί με αγώνα ΠΠΤ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ

5ος

30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Θ.Α.

ΜΕΓΑΡΑ (μαζί με αγώνα ΠΠΤ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ