ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΑΓΩΝΩΔΙΚΩΝ/ΑΛΥΤΑΡΧΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ENDURO ΚΑΙ SCRAMBLE

Η ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει σεμινάριο  Αγωνοδικών / Αλυταρχών / Τεχνικών Εφόρων Enduro και Scramble

Ημ/νια Διεξαγωγής:  Τετάρτη 3 Απριλίου στις 19:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Ηλεκτρονικά μέσω Zoom

Τα σεμινάρια έχουν 3ωρη διάρκεια και οι εξετάσεις θα είναι διαδικτυακές μέσω Class Marker.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, να δηλώσουν μέσω της πλατφόρμας του e-amotoe.gr

Το κόστος είναι 60€ και η διάρκεια των πτυχίων είναι 3ετής. (έως και 2026)

Η ύλη που καλούνται να διαβάσουν οι συμμετέχοντες:

  • Γενικός Κανονισμός Enduro – Τεχνικός Κανονισμός Enduro
  • Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Scramble
  • Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων Enduro – Scramble
  • Ειδικός Κανονισμός Enduro – Scramble
  • Καθήκοντα Στελεχών
  • Δικαιοδοτικός Κανονισμός

Δηλώστε συμμετοχή