ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΑΓΩΝΩΔΙΚΩΝ/ΑΛΥΤΑΡΧΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει σεμινάριο  Αγωνοδικών / Αλυταρχών / Τεχνικών Εφόρων Αθλημάτων

Ημ/νια Διεξαγωγής:  Δευτέρα 1 Απριλίου στις 19:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Αυτοκινητόδρομιο Σερρών

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, να δηλώσουν μέσω της πλατφόρμας του e-amotoe.gr

Το κόστος είναι 60€ και η διάρκεια των πτυχίων είναι 3ετής. (έως και 2026)

 

Δηλώστε συμμετοχή