Σεμινάρια Αγωνοδικών – Αλυταρχών Motocross

Η ΑΜΟΤΟΕ θα διεξάγει σεμινάρια Αγωνοδικών – Αλυταρχών MOTOCROSS την

Παρασκευη 6 Μαρτιου και ώρα 17:00 π.μ. στην Χαλκίδα (στον χώρο του Αθλητικού Σωματείου της ΑΜΛΕΧ)

Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται από τα αθλητικό σωματεία προς την
επιτροπή MOTOCROSS στο τηλέφωνο alt6936516816 (κ. Λαφογίαννης) καθημερινά 10:00 – 14:00 
και 18:00 – 20:30 μέχρι την Παρασκευή 6/3/15 και ώρα 13:00 π.μ

Το παράβολο ορίζεται στα 60,00€.