ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠ DRAGSTER

Το ΔΣ της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε αποφάσισε, ότι λόγω των γεγονότων του προηγούμενου αγώνα αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το σωματείο ΑΣΗ, αναστέλλει την αδειοδότηση των διοργανώσεων του εν λόγω σωματείου μέχρι την τελική απόφαση των Νομικών Συμβούλων  της Ομοσπονδίας, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητών και την νομιμότητα των διαδικασιών.

Στις προηγούμενες διοργανώσεις του εν λόγο σωματείου, παρατηρήθηκαν φαινόμενα τα οποία εκθέτουν τόσο το σωματείο ΑΣΗ όσο και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, που αφήνουν πολλά σκιώδη σημεία προς διερεύνηση.