ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ENDURO 2014

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει:

Α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro για  το έτος 2014.

Β. Τα Πρωταθλήματα Βορείου και Νοτίου Ελλάδος για  το έτος 2014.

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι αθλητές είναι οι παρακάτω:

Κατηγορίες Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Enduro 2014

E1

Μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 125 κ.ε. και τετράχρονες έως 250 κ.ε.

Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 1)

E2

Μοτοσυκλέτες δίχρονες από 175 κ.ε. έως 250 κ.ε. και τετράχρονες από 290 κ.ε. έως 450 κ.ε.

Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 2)

E3

Μοτοσυκλέτες δίχρονες από 270 κ.ε. έως 500 κ.ε. και τετράχρονες από 480 κ.ε. έως 650 κ.ε.

Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 3)

EN

Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες από/και, το 1991 και μετά.

Πράσινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 4)

EYouth

Μοτοσυκλέτες έως 125 κ.ε. και αδ. οδήγησης Α1 αθλητές γεννηθέντες από/και το 1994 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγ. ΕΝ

ES

Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες από το 1972 και πριν. Η κατηγορία ES κάνει έναν γύρο λιγότερο.

Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 5)

Α) Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνα enduro πρέπει είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας, που να ισχύει για την οδήγηση της μοτοσυκλέτας με την οποία συμμετέχει.

Β) Οι μοτοσυκλέτες με τις οποίες συμμετέχουν αθλητές στους αγώνες πρέπει να είναι νόμιμες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια, φώτα και εξάτμιση σύμφωνα με τους κανονισμούς).

Γ) Κατά την διάρκεια του τεχνικού έλεγχου οι Αθλητές πρέπει να επιδεικνύουν τα πρωτότυπα έγγραφα των παραγράφων Α και Β. Φωτοτυπίες των παραπάνω εγγράφων δεν γίνονται δεκτές.

Κατηγορίες Πρωταθλημάτων Enduro Βόρειας & Νότιας Ελλάδας 2014

Πρωτάθλημα Βόρειας Ελλάδας

Δικαιούνται να συμμετάσχουν οι Αθλητές των Αθλητικών Σωματείων των περιοχών: Μακεδονίας – Θράκης – Ηπείρου – και Θεσσαλίας που δεν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.

Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας

Δικαιούνται να συμμετάσχουν οι Αθλητές των Αθλητικών Σωματείων των περιοχών: Στερεάς Ελλάδας – Πελοποννήσου που δεν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.

E1

Μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 125 κ.ε. και τετράχρονες έως 250 κ.ε.

Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6)

E2

Μοτοσυκλέτες δίχρονες από 175 κ.ε. έως 250 κ.ε. και τετράχρονες από 290 κ.ε. έως 450 κ.ε.

Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 7)

E3

Μοτοσυκλέτες δίχρονες από 270 κ.ε. έως 500 κ.ε. και τετράχρονες από 480 κ.ε. έως 650 κ.ε.

Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 8)

ES

Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες πριν, έως και, το 1972. Η κατηγορία ES κάνει έναν γύρο λιγότερο

Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 9)

EE (Expert)

Κατηγορία που δεν βαθμολογείται, ούτε προσμετρά σε πρωτάθλημα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις κατηγορίες E1, E2, E3, και ES των Πρωταθλημάτων Β. & Ν. Ελλάδας.

Δεν υπάρχει περιορισμός στα φόντα.

Junior Sprint

JS

Ο αγώνας Junior Sprint διεξάγεται παράλληλα με τους αγώνες Enduro Βόρειας και Νότιας Ελλάδας. Ο αγώνας διεξάγεται σε μία από τις ειδικές του αγώνα Enduro και έχει την μορφή ατομικών χρονομετρημένων διελεύσεων, ο αριθμός των οποίων θα αναφέρεται στον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Μετέχουν αθλητές από 16 έως 18 ετών.

Πρόγραμμα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Enduro 2014

Αγώνας

Ημερομηνία

Αθλητικό Σωματείο

Περιοχή

1ος

23 Φεβρουαρίου

Α.ΜΟ.Λ

Λαγκαδάς

2ος

9 Μαρτίου

ΑΡΗΣ

Πεντέλη-Αττική

3ος

27 Απριλίου

ΛΕ.ΜΟ.Β

Βέροια

4ος – 5ος

27-28 Σεπτεμβρίου

ΜΟ.ΛΕ.Τ

Τρίκαλα

6ος

26 Οκτωβρίου

ΦΙΛ.Μ.Α

Ναύπλιο

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Enduro Βόρειας Ελλάδας 2014

Αγώνας

Ημερομηνία

Αθλητικό Σωματείο

Περιοχή

1ος

23 Φεβρουαρίου

Α.ΜΟ.Λ.

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

2ος

27 Απριλίου

ΛΕ.ΜΟ.Β.

Βέροια

3ος

28 Σεπτεμβρίου

ΜΟ.ΛΕ. Τρ

Τρίκαλα

4ος

12 Οκτωβρίου

ΟΦΜΓ

Γιαννιτσά

Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Enduro Νότιας Ελλάδας 2014

Αγώνας

Ημερομηνία

Αθλητικό Σωματείο

Περιοχή

1ος

9 Μαρτίου

ΑΡΗΣ

Πεντέλη – Αττική

2ος

7 Σεπτεμβρίου

ΛΕ.Μ.Α.ΦΩ

Αμφισσα

3ος

12 Οκτωβρίου

ΛΕ.Μ.Α.Θ.

Αγ.Θεόδωροι Κορινθίας

4ος

26 Οκτωβρίου

ΦΙΛ.Μ.Α.

Ναύπλιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αθλητές/τριες των σωματείων των Νήσων Ιονίου & Αιγαίου Πελάγους καθώς και της Κρήτης, μετέχουν σε έναν μόνο θεσμό της επιλογής του σωματείου τους το οποίο και θα βαθμολογείται στον θεσμό αυτό

 

Τα παράβολα συμμετοχής ορίζονται στα:

Πανελλ. Πρωτάθλημα: 75€ (5€ για τις κατ. ΕΝ & ΕΥouth )

Πρωτάθλημα Βορ. & Νοτ. Ελλάδος: 50€

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές θα  επιβαρύνονται με 20€.