Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Dragster 2015

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρύσσει, για το 2015, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Dragster αποτελούμενο από 6 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ημερ/νία                     Toποθεσία                              Διοργανωτής

18-19 Απριλίου             Πολύκαστρο                           ΛΕΝΟΕ

9-10 Μαΐου                  Τυμπάκι                                    ΑΣΗ

20-21 Ιουνίου              Σέρρες                                     ΛΑΜΣ

19-20 Σεπτεμβρίου        Τυμπάκι                                    ΑΣΗ

17-18 Οκτωβρίου          Πολύκαστρο                            ΛΕΜΑΚ

14-15 Νοεμβρίου          Σέρρες                                    ΛΕΝΟΕ

 

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες:

MINI PRO              (μοτοσυκλέτες με κινητήρα τύπου «παπί», ανεξαρτήτως κυβισμού κ.εκ., ελάχιστη ηλικία 15έτη, αριθ. συμμετοχής 1801-1899)

PRO Z                    (μοτοσυκλέτες ε κινητήρα δίχρονο τύπου «παπί», ανεξαρτήτως κυβισμού κ.εκ., ελάχιστη ηλικία 15έτη, αριθ. συμμετοχής 1701-1799)

STREET 1               (μοτοσυκλέτες παραγωγής έως 750 κ.εκ, ελάχιστη ηλικία 16 έτη, αριθ. συμμετοχής 1601-1699 – Πανελλήνιο Κύπελλο)

STREET 2               (μοτοσυκλέτες παραγωγής 751 και άνω κ.εκ., ελάχιστη ηλικία 16 έτη, αριθ. συμμετοχής 1401-1499)

TRUE STREET 9,6  (μοτοσυκλέτες παραγωγής 751 και άνω κ.εκ., κατώτατο όριο χρόνου 0-400 9,6’’, ελάχιστη ηλικία 16 έτη, αριθ. συμμετοχής 1501-1599)

PRO STREET 1       (μοτοσυκλέτες παραγωγής έως 750 κ.εκ. με wheelie bar, ελάχιστη ηλικία 16 έτη, αριθ. συμμετοχής 1301-1399 – Πανελλ. Κύπελλο)

PRO STREET 2       (μοτοσυκλέτες ιδιοκατασκευής, 751 και άνω κ.εκ. ελάχιστη ηλικία 18 ετών, με αριθ. συμμετοχής 1101-1199

SUPER STREET      (μοτοσυκλέτες παραγωγής 751 και άνω κ.εκ., ελάχιστη ηλικία 18 έτη, με αριθ. συμμετοχής 1201-1299

SUPER PRO          (μοτοσυκλέτες ιδιοκατασκευής, πλήρης ελευθερία μετατροπών, εξειδικευμένο οπίσθιο ελαστικό 7’’ κατ’ ελάχιστο, ελάχιστη ηλικία 18 ετών, αριθ. συμμετοχής 1001-1099

Οι αθλητές/αθλήτριες μπορούν να συμμετάσχουν σε 2 κατηγορίες το μέγιστο. Κάθε μοτοσυκλέτα μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε όσες κατηγορίες επιτρέπουν οι τεχνικοί κανονισμοί Dragster.

Οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες πρέπει να είναι Έλληνες και κάτοχοι Δελτίου Αθλητή αθλητικού σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ. Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές άλλης εθνικότητας καθώς και αθλητές – κάτοχοι δελτίων χωρών-μελών των FIM-UEM, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο της Ελλάδος, δεν βαθμολογούνται.

Στους θεσμούς αγώνων DRAGSTER οι βαθμοί απονέμονται όπως παρακάτω:

α) 10 βαθμοί στους αθλητές που εκπληρώνουν τον γραμματειακό και τεχνικό έλεγχο.

β) 10 βαθμοί στους αθλητές που συμμετέχουν στο σκέλος των προκριματικών.

γ) 20 βαθμοί σε κάθε νικηφόρο γύρο στις κόντρες.

δ) Επιπλέον βαθμοί δίνονται ανάλογα με το πόσοι αθλητές συμμετείχαν στο σκέλος των προκριματικών σε κάθε κατηγορία. (Π.χ. αν σε μια κατηγορία έχουμε 10 αθλητές ο 1ος παίρνει 10 βαθμούς, ο 2ος 9 βαθμούς, ο 3ος 8 βαθμούς ………. και ο 10ος 1 βαθμό)

Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα της βαθμολογίας, θα υπολογισθεί το σύνολο των βαθμών που πέτυχε κάθε οδηγός από όλους τους αγώνες του Πανελλ. Πρωταθλήματος Dragster που συμμετείχε.

Πρωταθλητής κατηγορίας, ανακηρύσσεται ο αγωνιζόμενος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των αγωνιζομένων της κατηγορίας αυτής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο/η αγωνιζόμενος/η με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα.

Το ανώτατο παράβολο ανέρχεται στα 125€.

            Το 2016, η ΑΜΟΤΟΕ, προτίθεται, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών ή άλλο σημαντικό λόγο, να προκηρύξει, να αναβαθμίσει, να υποβιβάσει ή και να καταργήσει κατηγορίες του Πανελληνίου πρωταθλήματος dragster.