Προκήρυξη Πανελληνίου Κυπέλου ATV-QUAD Scramble 2016

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει Πανελλήνιο Κύπελο ATV-QUAD Scramble για το έτος 2016

 

Προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών/αγωνιζομένων:

SΑ(ATV)   Αυτόματα μέχρι και 400 κ.ε.

             Μαύρο φόντο – λευκοι  αριθμοί  (οι αριθμοί  αρχίζουν  από το 1)

 Η διάρκεια του αγώνα είναι  15 λεπτά +2 γύροι

SΑ2 (ATV)   Αυτόματα απο 401 μέχρι 1000 κ.ε.

            Μπλέ φόντο- λευκοί  αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν από το 2)

 Η διάρκεια του αγώνα είναι  25 λεπτά +2 γ.ύροι

SQ (QUAD)  Απο 250 μέχρι 700 κ.ε. με ταχύτητες

Κίτρινο φόντο- μαύροι αριθμοί  ( οι αριθμοί αρχίζουν από το 3)

  Η διάρκεια του αγώνα είναι  25 λεπτά +2 γύροι

,Δεν υπάρχει περιορισμός στα φόντα και στους αριθμούς

SE(EXPERT) ανεξάρτητα οχήματος quad-atv Δεν υπάρχει περιορισμός στα φόντα και στους αριθμούς

SN (ΝΕΩΝ) Πρωτοεμφανιζόμενος ανεξάρτητα oχήματος quad-atv

 Πράσινο φόντο- λευκοί  αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν από το 5)

Πρωτοεμφανιζομενος Θεωρείται αυτός που εχει πάρει μέρος το πολύ έναν αγώνα Μοτοκρός από  το 1-1-2010 και μετά

Η διάρκεια του αγώνα είναι  15 λεπτά +2 γύροι

Σε όλες τις κατηγορίες οι αθλητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία

 

Το ανώτατο όριο του παραβόλου συμμετοχής  ορίζεται στο ποσό των 50€.

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές θα επιβαρύνονται με το 20€

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

Θέση:

1η 25β           6η  10β           11η 5β

2η 20β          7η   9β             12η 4β

3η 16β          8η   8β             13η 3β

4η 13β          9η   7β             14η 2β

5η 11β          10η 6β            15η 1β

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγώνας                  Ημερομηνία           Αθλητικό Σωματείο                   Περιοχή

1ος                        17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ                 ΜΑΟΚ                ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2ος                         11ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ               Θ.Α.                  Θ.Α.

3ος                                Θ.Α.                   Θ.Α.                  Θ.Α.

4ος                                      Θ.Α.                  Θ.Α.                   Θ.Α.