ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1ος – 2ος

2-4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΟΤΟΕ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

3ος – 4ος

1-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

A.MOTOE

ΜΕΓΑΡΑ (μαζί με αγώνα ΠΠΤ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

5ος 

30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Θ.Α.

ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

MINI GP 1ος ΑΓΩΝΑΣ

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΜΟΤΟΕ

ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ