ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΕ.Μ.Μ

ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

24-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΛΕ.Μ.Μ

ΜΕΓΑΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ