ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERMOTO 2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΕ.Μ.Μ.

ΜΕΓΑΡΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ

24-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΛΕ.Μ.Μ

ΜΕΓΑΡΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Α.Μ.Ο.Σ

ΣΠΑΡΤΗ

ΚΥΠΕΛΛΟ