ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DRAGSTER 2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

26-28 IOYNIOY

Α.Σ.Η.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

11-12 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λ.Ε.Ν.Ο.

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Λ.Ε.Ν.Ο.Ε.

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

02-04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Α.Σ.Η.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

06-08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Λ.Ε.Ν.Ο.Ε.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

04-06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Α.Σ.Η.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ