Πρακτικό Συνεδριάσεως Πειθαρχικής Επιτροπής ΑΜΟΤΟΕ 1/2016