ΠΠΜΧ 2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο προγραμματισμένος για την ημερομηνία 18 -19 Σεπτεμβρίου 2021 5ος αγώνας για το ΠΠΜΧ 2021 στο Μέγα Βαθυχώρι στα ΒΙΛΙΑ Μάνδρας Αττικής, ΑΝΑΒΑΛΕΤΤΑΙ λόγω αδυναμίας έκδοσης από τους  οργανωτές των απαραίτητων αδειών τέλεσης αγώνα.

Εντός των ημερών θα ανακοινωθούν οι τροποποιήσεις της προκήρυξης του θεσμού.