ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 2016

Από τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας  υπενθυμίζεται η χρονική περίοδος μεταγραφών από 16-1-2016 μέχρι 15-2-2016.