Πειθαρχική Απόφαση Αθλητή Νικολάου Λυρίου 2/2019

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2019

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) αποτελούμενη από τους δικηγόρους Αθήνας, Θοδωρή Ραχιώτη ως Πρόεδρο και Γιάννη Τσακανίκα και Κατερίνα Δάφνη ως μέλη, συνήλθε στις 10 Απριλίου 2019 στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 30/3/2019 έφεσης του αθλητή κ. Ιωάννη Τουρατζίδη κατά της απόφασης με αριθμό 1/30-3-2019 του Συμβουλίου Αγωνοδικών του 3ου αγώνα του ΠΠΜΧ 2019 της ΑΜΟΤΟΕ που διοργανώθηκε στη Χαλκίδα από το Σωματείο ΑΜΛΕΧ ΑΣ με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του αθλητή κ. Νικολάου Λυρίου χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και αποκλεισμός από το β’ σκέλος του αγώνα κατάταξης της κατηγορίας ΜΧ1 λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς και επικίνδυνης οδήγησης μέσα στη ζώνη των μηχανικών του εν λόγω αγώνα.

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκε αυτοπροσώπως ο ελεγχόμενος αθλητής κ. Νικόλαος Λυρίου, και οι μάρτυρες που πρότεινε για την υπεράσπισή του, κ.κ. Δημήτρης Μπαρούς, Ελισάβετ Ξενάκη και Μενέλαος Κοντογιάννης. Για τη διαμόρφωση της κρίσης της η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την εκκαλουμένη απόφαση με αριθμό 1/30-3-2019 του Συμβουλίου Αγωνοδικών, το από 30/3/2019 χειρόγραφο κείμενο του κ. Ιωάννη Τουρατζίδη, το οποίο συνοδεύεται από αυθημερόν απόδειξη είσπραξης εκ μέρους της διοργανώτριας Λέσχης του ποσού των 85 ευρώ με την ένδειξη «παράβολο ένστασης», τα οποία κατ’ ορθή εκτίμηση του περιεχομένου τους και ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που τους προσδίδουν οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να θεωρηθούν ως έφεση και καταβολή έναντι παραβόλου έφεσης. Σημειώνεται ότι κατά την κρίση της Επιτροπής η εν λόγω καταβολή υπολείπεται του ορθού ποσού για την υποβολή έφεσης (το οποίο είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής στον αγώνα) από συγγνωστή παραδρομή του αθλητή και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από αυτόν και έγινε αυθημερόν συμπλήρωση του παραβόλου με καταβολή του ποσού των 85€ στο ταμείο της Ομοσπονδίας. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη, το από 10 Απριλίου 2019 απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου αθλητή και η από 30/3/2019 έκθεση του γιατρού του αγώνα Στέργιου Κεμίδη.

Από τη συνεκτίμηση των ανωτέρω εγγράφων, των μαρτυρικών καταθέσεων, της απολογίας του ελεγχομένου αθλητή και κάθε εν γένει στοιχείου που τέθηκε στη διάθεσή της, η Επιτροπή κατέληξε στην ακόλουθη κρίση :

Ο εκκαλών Ιωάννης Τουρατζίδης έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών, δεδομένου ότι από την πράξη που αποδίδεται στον ελεγχόμενο συναθλητή του φέρεται να έχει πέσει θύμα ανάρμοστης και βίαιης συμπεριφοράς, της οποίας εύλογα επιδιώκει τον πειθαρχικό κολασμό.

Επί της ουσίας, αποδείχθηκε ότι μετά τον τερματισμό του κατατακτήριου σκέλους του αγώνα της κατηγορίας ΜΧ1 ο ελεγχόμενος αθλητής Νικόλαος Λυρίου εισήλθε οδηγώντας με τη μοτοσυκλέτα του στο χώρο των μηχανικών και αντί να σταματήσει στο χώρο της ομάδας του, κατευθύνθηκε με σχετικά αυξημένη ταχύτητα προς το σημείο όπου βρισκόταν ο συναθλητής του Ιωάννης Τουρατζίδης, με σκοπό να διαμαρτυρηθεί προς τον τελευταίο για αντικανονικό και αντιαθλητικό προσπέρασμα που είχε λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του κατατακτήριου αγώνα, συνεπεία του οποίου ο Νικόλαος Λυρίου είχε πέσει και τραυματιστεί ελαφρά. Πλησιάζοντας το χώρο όπου βρισκόταν ο συναθλητής του, ο οποίος ήταν ακόμη πάνω στη μοτοσυκλέτα του και εν μέσω μελών της ομάδας του, ο Νικόλαος Λυρίου τον προσέγγισε και σκόπιμα, με απότομο φρενάρισμα του πίσω τροχού έριξε τη μοτοσυκλέτα του πάνω σε αυτή του Ιωάννη Τουρατζίδη, η οποία ανατράπηκε, τραυματίζοντας όλως ελαφρά τον εκκαλούνται και το μηχανικό Ιωάννη Παυλίδη. Αποδείχτηκε ότι ο ελεγχόμενος αθλητής οδηγήθηκε στην ενέργειά του αυτή διακατεχόμενος από αισθήματα θυμού, αποδεχόμενος ότι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό είτε του συναθλητή του είτε άλλων παρευρισκομένων. Αντίθετα, ο ισχυρισμός του ότι το απότομο φρενάρισμά του οφείλεται σε ακούσιο «μπλοκάρισμα» του πίσω τροχού, δεν κρίνεται πειστικός δεδομένης και της οδηγικής εμπειρίας του αθλητή. Γίνεται ρητή μνεία ότι η επικαλούμενη από τον ελεγχόμενο τυχόν ευθύνη του Ιωάννη Τουρατζίδη για αντικανονικό και αντιαθλητικό προσπέρασμα – πέραν του ότι δε σημειώθηκε από τα αρμόδια στελέχη του αγώνα – ακόμη και αν υποτεθεί υπαρκτή, σε καμία περίπτωση δε δικαιολογεί την ακραία και βίαιη αντίδρασή του, η οποία υπερβαίνει τα όρια της δικαιολογημένης αγανάκτησης. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι από τη στιγμή του γεγονότος που επικαλείται μέχρι την τέλεση της πράξης του, μεσολάβησε αρκετός χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε την ευκαιρία και την υποχρέωση να ανακτήσει την ψυχραιμία του και να σταθμίσει με ωριμότητα τις υποχρεώσεις του ως αθλητή και τις ενδεχόμενες συνέπειες της πράξης, στην οποία τελικά προέβη.

Εξάλλου η Επιτροπή έχει την άποψη ότι όσα καταμαρτυρεί ο ελεγχόμενος αθλητής με το απολογητικό του υπόμνημα (ύβρεις και προσβλητικές φράσεις προς άλλους αθλητές) στην κα Ειρήνη Τουρατζίδη, μέλος της ομάδας συναθλητή του, ενδεχομένως να αποτελούν παραβίαση του αρ. 41 του ν. 2725/1999 δεδομένου ότι κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, οφείλει να τηρεί τους νόμους και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος. Η συμπεριφορά αυτή, αν φυσικά αποδειχθεί αληθής, ενδεχομένως να επισύρει πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος του αθλητή κ. Ιωάννη Τουρατζίδη δεδομένου ότι κατά το άρθρο 4.23 ζ του Γενικού Κανονισμού Αγώνων ΜΧ 2019 κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν σε βάρος των αθλητών και για παραπτώματα των συνοδών τους.

Εν κατακλείδι, από την εν γένει συμπεριφορά του αθλητή, Νικολάου Λυρίου, το ανάρμοστο της οποίας παραδέχτηκε και ο ίδιος ενώπιον της Επιτροπής και για την οποία έχει ζητήσει συγγνώμη με δημόσιες δηλώσεις του, προέκυψε ότι αυτός παραβίασε τα άρθρα 41 και 41ΣΤ του Αθλητικού Νόμου, βιαιοπραγώντας κατά συναθλητή του κατά την επιβαρυντική περίπτωση της παραγράφου 4Α του αρ. 41 ΣΤ δηλαδή με τη χρήση μέσου (εν προκειμένω τη μοτοσυκλέτα του) το οποίο ήταν πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα τρίτων.

Υπ’ αυτές τις παραδοχές η Επιτροπή κρίνει ότι η ποινή που επιβλήθηκε στον αθλητή από το Συμβούλιο Αγωνοδικών δε είναι αντίστοιχη της βαρύτητας της πράξης του και πρέπει, κατά παραδοχή της έφεσης του Ιωάννη Τουρατζίδη να επαυξήσει την ποινή του ελεγχόμενου αθλητή, όπως σημειώνεται στο διατακτικό.

Για την επιμέτρηση της ποινής που επιβλήθηκε ελήφθη υπόψη ότι ο Νικόλαος Λυρίου έχει εξαντλήσει το δικαίωμα της αναστολής της ποινής του, δεδομένου ότι με την απόφαση 1/2017 της Πειθαρχικής Επιτροπής του είχε επιβληθεί η ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από κάθε μοτοσυκλετιστικό αγώνα για ένα έτος, η οποία ανεστάλη για ίσο χρόνο, ο οποίος παρήλθε στις 31/10/2018

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ

(α) Τιμωρεί τον αθλητή κ. Νικόλαο Λυρίου με την ποινή του άρ. 26 παρ. 2 του Καταστατικού της ΑΜΟΤΟΕ, δηλαδή με προσωρινό αποκλεισμό από όλους τους υπολειπόμενους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μotocross της ΑΜΟΤΟΕ έτους 2019.

(β) Διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο το απολογητικό υπόμνημα του Νικολάου Λυρίου με το ερώτημα αν πρέπει να διαταχθεί πειθαρχική έρευνα σε βάρος του αθλητή κ. Ιωάννη Τουρατζίδη για όσα φέρεται να έχει τελέσει η συνοδός του, κα Ειρήνη Τουρατζίδη.

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία της ΑΜΟΤΟΕ προκειμένου να εφαρμοστεί το αρ. 20 παρ. 2 του Καταστατικού για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2019

Για την Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ

Ο Πρόεδρος   Θοδωρής Ραχιώτης Τα μέλη Κατερίνα Δάφνη Γιάννης Τσακανίκας