ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Μετά το αίτημα της Ομοσπονδίας μας και  με απόφαση της Επιτροπής  Διοίκησης, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31.1.2022.

Ο λόγος της αίτησης παράτασης είναι η μεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων για την συμμετοχή στην Σχολή Προπονητών.

Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στη θέση Α4.60 στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ – Προπονητές

Παρακαλούμε φροντίστε έγκαιρα για την λήψη βεβαιώσεων αθλητικής εμπειρίας