ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TRIAL 2022

      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  TRIAL  2022

 

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Trial 2022

Το Πρωτάθλημα Trial αποτελείται από 2 διήμερους αγώνες και 2 μονοήμερους,συνολικά 6 και προσμετρούν όλοι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Trial 2022.

1ος  16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ           Α.Λ.Α.Μ.Μ                   ΣΙΦΝΟΣ

2ος  17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ           Α.Λ.Α.Μ.Μ                   ΣΙΦΝΟΣ

3ος  14 ΜΑΪΟΥ                ΜΟ.Λ.Π                        ΧΑΝΙΑ

4ος  15 ΜΑΪΟΥ                ΜΟ.Λ.Π                        ΧΑΝΙΑ

5ος  2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ        ΜΟΤΟΛΕΒ                   ΒΟΛΟΣ

6ος  6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ       ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ       ΠΕΝΤΕΛΗ

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους αυτής της προκήρυξης και:

-τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του

-τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων TRIAL

-τον Ειδικό Κανονισμό κάθε Αγώνα

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν σε κάθε Αγώνα

-και το εκάστοτε εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής Αγώνων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Α

Από 15 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι από  1 έως  25

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το δυσκολότερο δυνατόν    ΣήμανσηΕΔ=Κόκκινο βέλος

Κατηγορία Β

Από 15 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι από  26 έως 50                     Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Μέτριας δυσκολίας                     Σήμανση ΕΔ=Πράσινο Βέλος

Κατηγορία Γ

Κατηγορία για τους νεοεισερχόμενους στο Trial από 15 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι από 76 έως 99                                Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν                        Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

Κατηγορία Junior

Από 12 έως 23 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.Εφόσον οι συμμετοχές το επιτρέπουν θα υπάρξει διαχωρισμός της κατηγορίας σε 2 ηλικιακά group: Junior Α(από 12 έως 17 ετών) & Junior Β (από 18 έως 23 ετών) Οι αριθμοί  συμμετοχής είναι από 51 έως 75                           Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν                          Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

Κατηγορία Γυναικών WOMEN

Από 15 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας                                                                                      Οι αριθμοί συμμετοχής είναι από 125 έως 150                             Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν                      Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

Κατηγορία Senior

Από 45 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας                                                                                           Οι αριθμοί συμμετοχής είναι από 100 έως 124                                 Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν                      Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

Κατηγορία Mini

Από 10 έως 12 ετών μόνο με μικρή μοτοσυκλέτα που να είναι αποδεκτή για την ηλικία των 10-12 ετών

Η κατηγορία αυτή θα έχει δικές της ειδικές διαδρομές,τρείς εύκολες ειδικές σε δυο κύκλος κύκλους.                                         Οι αριθμοί συμμετοχής είναι Μ1 έως Μ20 με διαφορετικό χρώμα από τις άλλες κατηγορίες.

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο οργανωτής δίνει ένα γιλέκο με τον αριθμό συμμετοχής σε κάθε αθλητή,κατά την διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται η αλλαγή του γιλέκου,επι ποινή αποκλεισμού.

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το παράβολο συμμετοχής είναι 70€ για τους διήμερους και 60€ για τους μονοήμερους για τις κατηγορίες Α,Β,Γ,Senior.

Για τις κατηγορίες Γυναικών,Junior,Mini το παράβολο είναι 50€ για τους διήμερους και 40€ για τους μονήμερους.

ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά εκκίνησης είναι πρώτα η κατηγορία Α μετά η κατηγορία Β,μετά η Junior,μετά η Γ, μετά η Senior,μετά η Γυναικών και τέλος η Mini.

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

1η θέση-25 βαθμοί 6η θέση-10 βαθμοί 11η θέση-5 βαθμοί
2η θέση-20 βαθμοί 7η θέση-9 βαθμοί 12η θέση-4 βαθμοί
3η θέση-16 βαθμοί 8η θέση -8 βαθμοί 13η θέση-3 βαθμοί
4η θέση-13 βαθμοί 9η θέση-7 βαθμοί 14η θέση-2 βαθμοί
5η θέση-11 βαθμοί 10η θέση-6 βαθμοί 15ηθέση-1 βαθμός