Πανελλ. Πρωτ. Motocross κατηγοριών Mini Junior, Προκήρυξη

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross Mini – Junior στην παρακάτω διοργάνωση:

 

28 Ιουλίου         Λιτόχωρο           ΣΥΜΟΛΙΠ

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross Mini – Junior προκηρύσσονται

οι παρακάτω κατηγορίες:

Mini                μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 11 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

Junior            μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ και να έχουν συμμετάσχει στους αγώνες των Πρωταθλημάτωn Motocross Βόρειας ή Νότιας Ελλάδας.

Στην αγωνιστική συνάντηση θα διεξαχθούν 2 σκέλη και οι αθλητές/αθλήτριες θα βαθμολογηθούν ξεχωριστά για κάθε σκέλος.

Οι αθλητές/τριες θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε σκέλος, βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

Θέση:

1η 25β       6η  10β     11η 

2η 20β      7η         12η 

3η 16β      8η         13η 

4η 13β      9η         14η 

5η 11β      10η       15η 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα.