Ορθή επανάληψη Προκήρυξης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross

Το ΔΣ και η Επιτροπή Motocross, μετά από σχετικά αιτήματα ανακοινώνουν την νέα Προκήρυξη η οποία περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

Διεύρυνση κατά 1 έτος των ορίων ηλικίας της κατηγορίας ΜΧ50 από τα 8 έτη στα 9 έτη ώστε να έχουν την δυνατότητα και άλλα παιδάκια να αποκτήσουν εμπειρία και μετατίθεται η ημερομηνία του τελευταίου αγώνα από 15-16 Οκτωβρίου 2022, στις 8-9 Οκτωβρίου 2022, ώστε να έχουν την δυνατότητα οι αθλητές μας να συμμετάσχουν στον αγώνα BMU.

Αναλυτικά, η νέα προκήρυξη έχει ως εξής…