MOTOCROSS Σπερχειάδα 15-16/5/2021 – Ειδικός κανονισμός – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

motocross LEMS

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS 2021

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

2ος ΑΓΩΝΑΣ – ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ – ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. – 15-16/5/2021

 

ΑΡΘΡΟ  1.  ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης ΦΜ49 μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε και σε συνεργασία με το Α.Σ. ΛΕ.Μ.Σπερχειάδας, διοργανώνει στις 15 και 16/5/2021 τον 2ο  Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross για το έτος 2021.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:

–  τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

–  τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2021

–  τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2021

–  την Προκήρυξη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2021

–  τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό

–  τα Πληροφοριακά Δελτία που τυχόν εκδοθούν.
–  το υγειονομικό πρωτόκολλο όπως αυτό ισχύει την τρέχουσα περίοδο

https://gga.gov.gr/images/ΑΜΟΤΟΕ_ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.pdf

https://amotoe.org/enarxiprotathlimatonamotoe

Γ.Γ.Α. έντυπα – φόρμες προς συμπλήρωση

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

 

ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΑ:

Τα Paddock του αγώνα θα είναι : MX PARK ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ – 4ο χλμ επαρχιακής οδού Σπερχειάδας – Άνω Καλλιθέας – Συντεταγμένες GPS    38.88378, 22.11932

Γραμματεία / Χώρος Τεχνικού Ελέγχου : MX PARK ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ – 4ο χλμ επαρχιακής οδού Σπερχειάδας – Άνω Καλλιθέας – Συντεταγμένες GPS    38.88378, 22.11932

Πλησιέστερο Νοσοκομείο / Κέντρο Υγείας:

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 40 km,  τηλ. 223136000

Κέντρο υγείας Μακρακώμης, 10km, τηλ. 2236023111

 

 

ΑΡΘΡΟ  2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εναρξη εγγραφών:     10/05/2021

Λήξη εγγραφών:          τΕΤΑΡΤΗ 12/05/2021 ώρα 24:00 εμπρόθεσμες

 ΠΕΜΠΤΗ 13/05/2021 ώρα 24:00 εκπρόθεσμες

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ωραρίου

Ενημέρωση αθλητών:                   Με έντυπο δελτίο πληροφοριών στη Γραμματεία του αγώνα, καθώς και μέσω μεγαφωνικής εγκατάστασης

 

ΑΡΘΡΟ  3.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  & ΣΤΕΛΕΧΗ

 

          ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                  Πρόεδρος / Μέλη: Ρήγας Ηλίας, Νικολόπουλος Δημήτρης, Μανίτας Βασίλης

                   

          ΣΤΕΛΕΧΗ

                  Πρόεδρος Αγωνοδικών : Θ.Α.

                  Αγωνοδίκες : Θ.Α.

                  Αλυτάρχης : Θ.Α.

                  Γραμματεία Αγώνα:  ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ.

                  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6971962450 Ρήγας Ηλίας Email:

                  Τεχνικός Έφορος (Επικεφαλής) : Θ.Α.

                  Έφορος Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

                  Ιατρός Αγώνα: Γιατρός INTERSALONICA

 

ΑΡΘΡΟ  4.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ

ΜΗΚΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: H πίστα Motocross MX PARK ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ έχει μήκος 1800μ, ελάχιστο πλάτος 7.00 μ. με σκληρό χώμα.

 

ΑΡΘΡΟ  5.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Για να συμμετέχει αθλητής ΠΡΕΠΕΙ να είναι εγγεγραμμένος και φαίνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ και να φέρει την Κάρτα Υγείας Αθλητή εν ισχύ. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι αυτές που προβλέπονται από την προκήρυξη.

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross 2021. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα. Κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες και συνοδοί θα πρέπει να σέβονται τον Περιβαλλοντικό Κανονισμό της FIM. Σε παράβαση των κανονισμών αυτών, μπορεί να τα τους καταλογιστεί χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ κατ’ ελάχιστο.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί.

 

ΑΡΘΡΟ  6.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ

Η πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα γίνεται ως εξής:

MX PARK ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

Η πίστα βρίσκεται στο 4Ο χλμ επαρχιακής οδού Σπερχειάδας – Άνω Καλλιθέας

Συντεταγμένες GPS    38.88378, 22.11932

 

Προτεινόμενα καταλύματα:

HOTEL ΓΟΡΓΙΑΝΝΗ 22360 44800 Σπερχειάδα (απόσταση 4 ΚΜ )

HOTEL ΦΛΟΚΑΤΗ 22360 43297 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

HOTEL LIRIO-ΔΙΑΝΑ 22360 24144 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ Αποσταση 10KM

 

ΑΡΘΡΟ  7.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην γραμματεία του αγώνα, από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο ισόποσο με το παράβολο συμμετοχής. Το παράβολο των εφέσεων είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής. . Όταν υπάρχουν κατηγορίες στις οποίες υπάρχει έκπτωση στο παράβολο συμμετοχής, αυτή η έκπτωση δεν μεταφέρεται στο παράβολο ενστάσεων – εφέσεων. Αν η ένσταση αναφέρεται σε τεχνικό θέμα από το οποίο απαιτείται η αποσυναρμολόγηση μιας μοτοσυκλέτας, τότε επιβαρύνεται με το επιπλέον ποσό των 120 ευρώ.

 

 

ΑΡΘΡΟ  8.  ΩΡΑΡΙΟ

Το αναλυτικό ωράριο που ακολουθεί είναι προσωρινό. Αναλόγως των καιρικών συνθηκών ή και του αριθμού συμμετοχών σε κάποιες από τις κατηγορίες, ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση τροποποίησης, οι αθλητές θα ενημερωθούν εκ νέου με Δελτίο Πληροφοριών και θα παραλάβουν από την γραμματεία του αγώνα το νέο ωράριο.

 

  

 

 Ω Ρ Α Ρ Ι Ο     Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ

 

  

 

8:00 – 11:00

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

180′

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ βάση υγειονομικού πρωτ.

 

 

 

 

 

10:50

ΜΧ2 – MX125

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

11:00 – 11:20

ΜΧ2 – MX125

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

20′

11:15

MX1 – MX300

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

11:25 – 11:45

MX1 – MX300

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

20′

11:40

MXOPEN – MXSENIOR

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

11:50 – 12:05

MXOPEN – MXSENIOR

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

12:00

MX85 – MXWOMEN

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

12:10 – 12:25

MX85 – MXWOMEN

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

12:20

MX65

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

12:30 – 12:45

MX65

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

 

 

 

 

12:40

ΜΧ2 – MX125

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

12:50 – 13:20

ΜΧ2 – MX125

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ

30′

13:15

MX1 – MX300

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

13:25 – 13:55

MX1 – MX300

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ

30′

13:50

MXOPEN – MXSENIOR

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

14:00 – 14:15

MXOPEN – MXSENIOR

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

14:10

MX85 – MXWOMEN

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

14:20 – 14:35

MX85 – MXWOMEN

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

14:30

MX65

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

14:40 – 14:55

MX65

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

 

 

 

 

15:10

ΜΧ2 – MX125

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

15:20 – 15:45

ΜΧ2 – MX125

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

15:45

MX1 – MX300

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

15:55 – 16:20

MX1 – MX300

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

16:20

MXOPEN

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

16:30 – 16:50

MXOPEN

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

16:50

MX85

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

17:00 – 17:20

MX85

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

17:20

MX65

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

17:30 – 17:45

MX65

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12′ + 2 ΓΥΡΟΙ

17:45

MX WOMEN

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

17:55 – 18:20

MX WOMEN

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

18:20

MX SENIOR

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

18:30 – 19:25

MX SENIOR

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

19:15

MX50

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

18:25 – 19:40

MX50

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

      

 

  

 

 Ω Ρ Α Ρ Ι Ο    Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

 

  

 

8:50

ΜΧ2 – MX125

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

9:00 – 9:15

ΜΧ2 – MX125

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

9:05

MX1 – MX300

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

9:20 – 9:35

MX1 – MX300

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

9:25

MX85 – MXWOMEN

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

9:40 – 9:55

MX85 – MXWOMEN

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

9:45

MX65

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

10:00 – 10:15

MX65

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

10:05

MX50

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

10:20 – 10:35

MX50

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

10:25

MXOPEN – MXSENIOR

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

10:35 – 10:50

MXOPEN – MXSENIOR

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

 

 

 

 

11:00

ΜΧ2 – MX125

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

11:10 – 11:45

ΜΧ2 – MX125

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

11:45

MX85

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

11:55 – 12:20

MX85

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

12:20

MX1 – MX300

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

12:30 – 13:05

MX1 – MX300

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

12:05

MX65

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

13:15 – 13:35

MX65

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

12′ + 2 ΓΥΡΟΙ

13:25

MX50

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

13:35 – 13:50

MX50

A’ ΣΚΕΛΟΣ

10′ + 2 ΓΥΡΟΙ

13:50

MX WOMEN

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

14:00 – 14:20

MX WOMEN

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

14:20

MXOPEN

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

14:30 – 14:55

MXOPEN

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

14:55

ΜΧ2 – MX125

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

15:05 – 15:40

ΜΧ2 – MX125

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

15:40

MXSENIOR

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

15:50 – 16:15

MXSENIOR

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

16:15

MX1 – MX300

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

16:25 – 17:00

MX1 – MX300

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

 

 

 

 

17:30

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 ΑΠΟΝΟΜΕΣ