Μεταγραφές 2014 έως Δευτέρα 17/2/2014

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία μεταγραφών, η 15η Φεβρουαρίου 2014, δεν είναι εργάσιμη ημέρα και δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των μεταγραφών απαιτεί την συμμετοχή της εταιρείας υποστήριξης της ηλεκτρονικής μας γραμματείας (e-amotoe, Megasoft), η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των μεταγραφών μεταφέρεται για την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και μόνον!!

Από την Γραμματεία της ΑΜΟΤΟΕ.