ΚΥΠΕΛΛΟ SUPERMOTO 2022

1 Μαΐου 2022  Σέρρες  ΛΑΜΣ

15 Μαΐου 2022  Δράμα Μοτολέσχη Καβάλας  ΜΕ Βαλκανικό Supermoto

5 IΙουνίου 2022 Θεσσαλονίκη Νέο Ρύσιο Μ.Ο.Θ

18 Σεπτεμβρίου 2022 Δράμα Μοτολέσχη Καβάλας

9 Οκτωβρίου 2022 Θεσσαλονίκη Νέο Ρύσιο Μ.Ο.Θ