Γενικοί Κανονισμοί – Προδιαγραφές Πίστας 2020

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΑΣ

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής για αγώνες dragster πρέπει να πραγματοποιήσει επιθεώρηση των αγωνιστικών διαδρομών και να εξασφαλίσει ότι οι προδιαγραφές για την ασφάλεια των αθλητών και των διαδρόμων είναι σύμφωνα με τον κανονισμό.

2 . Οι διάδρομοι για αγώνες ντράγκστερ είναι δυο .

3 . Οι διάδρομοι πρέπει να έχουν διαγράμμιση .

4 . Οι διάδρομοι πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές όπως αναφέρονται στον παρών κανονισμό .

5 . Οι διάδρομοι που χρησιμοποιούνται πρώτη φορά για αγώνα dragster πρέπει να τηρούν τους κανόνες έγκρισης του παρόντος κανονισμού.

6 . Μια πίστα ντράγκστερ μπορεί να είναι μόνιμη , ημιμόνιμη η προσωρινή.

7 .Όλες οι πίστες ντράγκστερ ορίζονται στην αρχή του έτους , ελέγχονται από την επιτροπή της ομοσπονδίας και οποιαδήποτε άδεια προ-υπήρχε ακυρώνεται.

8 Για την αδειοδότηση της πίστας ελέγχεται ο χώρος στάθμευσης θεατών , η εξέδρα επισήμων, οι κερκίδες , ο χώρος στάθμευσης αθλητών , ο χώρος αναμονής των αθλητών ,ο χώρος εκκίνησης , ο χώρος τερματισμού , ο τρόπος διαφυγής αν δεν μπορεί να φρενάρει ο αθλητής ,ο χώρος εκκίνησης κινητήρα , το σημείο ζεστάματος ελαστικών , τα σημεία Α-Β εκκίνησης (κλείδωμα- προ κλείδωμα) ,το σημείο 18 μέτρων , το σημείο τερματισμού , το σημείο ταχύτητας εξόδου και ο διάδρομος επιστροφής και ρυμούλκησης.

9 . Οι αγωνιστικοί διάδρομοι πρέπει να είναι ευθεία σε όλο το μήκος , για την εφαρμογή του αθλήματος πρέπει να ορίζονται σαφώς για τον αθλητή . Οι διάδρομοι πρέπει να διαιρούνται σε τρεις περιοχές:                         α) χρονομετρημένης διαδρομής , β)διαδρομής φρεναρίσματος και γ)στην περιοχή έκτακτης ανάγκης . Το φάρδος για τον κάθε διάδρομο ορίζεται σε 5 μέτρα .

10 . Για τους αγώνες ντράγκστερ ορίζονται τρεις διαδρομές διεξαγωγής :

α) Η απόσταση να είναι 201,16 m.
β) η απόσταση να είναι 402,33m.                                       γ) σε ειδικές περιπτώσεις να είναι 304,8m.                         Σε όλες τις περιπτώσεις ο διάδρομος φρεναρίσματος είναι minimum 500μ. Για αγώνα 402,33 μέτρα προτείνεται ο διάδρομος φρεναρίσματος να είναι 600 μέτρα . Σε όλες τις περιπτώσεις η διαδρομή του αγώνα ορίζεται από την επιθεώρηση της επιτροπής ντράγκστερ.

Η επιτροπή έχει δικαίωμα να αλλάζει το μήκος της διαδρομής ανάλογα με την αγωνιστική κατηγορία τών μοτοσυκλετών.

11 . Το συνολικό φάρδος της πίστας πρέπει να είναι το ελάχιστο 10 μέτρα και να προσδιορίζεται σαφώς με άσπρες ή κίτρινες γραμμές τουλάχιστον για τα 100 πρώτα μέτρα .

12. Οι αγωνιστικοί διάδρομοι δεν πρέπει να έχουν κλίση μεγαλύτερη του 2% , η περιοχή φρεναρίσματος μπορεί να έχει έως 10% .

13. Οι αγωνιστικοί διάδρομοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από άσφαλτο καλής ποιότητας και να μην έχουν τρύπες ή εμφανή σημάδια φθοράς . Θα πρέπει να μην έχουν ενώσεις η σημεία κατακράτησης υγρών . Κανένα νερό έλαιο ή υγρό δεν πρέπει να επιτρέπεται στην επιφάνεια των αγωνιστικών διαδρομών . Εάν οι διάδρομοι μολυνθούν από οτιδήποτε , ο οργανωτής έχει υποχρέωση να σταματήσει τον αγώνα και να καθαρίσει την πίστα . Κατά τον καθαρισμό θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντολογικές διαδικασίες για τον καθαρισμό των διαδρόμων . Ο οργανωτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση αυτών .

14. Για τον αγώνα πρέπει να ορίζεται γραμμή εκκίνησης η οποία πρέπει να είναι άσπρη και να είναι εμφανής στον αθλητή , η γραμμή αυτή τοποθετείται   στο σημείο 0 (μηδέν) της εκκίνησης και έχει τουλάχιστον 10 εκατοστά φάρδος . Ο χώρος όπου χρησιμοποιείται το νερό στην γραμμή εκκίνησης πρέπει να είναι 10 μέτρα φάρδος.

15 . Ο τερματισμός της διαδρομής να ορίζεται με γραμμή διαφορετικού χρώματος από την πίστα , συνιστάται η γραμμές αυτές να είναι διαγώνιες για να είναι εμφανή στον αθλητή κατά την προσπέλαση τους .

Ο εξοπλισμός της χρονομέτρησης πρέπει να είναι τοποθετημένος σε σημεία ακίνδυνα , δεν επιτρέπεται κανένα σκληρό αντικείμενο μέσα στην διαδρομή . Όλος ο εξοπλισμός της χρονομέτρησης θα πρέπει να είναι τοποθετημένος στο εξωτερικό μέρος των διαδρομών.   Στην μέση θα είναι μόνο ελαφριοί ανακλαστήρες με μαξιλάρια αφρού ήδιογκωμένη πολυστερίνη .

16 . Ο διάδρομος επιστροφής των οχημάτων πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 3 μέτρα και πρέπει να είναι στα ίδια πρότυπα με τον αγωνιστικό διάδρομο . Στον διάδρομο επιστροφής πρέπει να υπάρχουν δυο είσοδοι επικοινωνίας με τους αγωνιστικούς διαδρόμους .

17. Ο χώρος των πιτς πρέπει :                                               Nα μπορεί να φιλοξενεί βαριά οχήματα και να έχει ύψος πάνω από 4.5 μέτρα . Η επιφάνεια μπορεί να είναι είτε άσφαλτος είτε χλόη ή παρόμοια αυτών και η είσοδος τους να είναι πάντα ελεύθερη για την είσοδο οχημάτων έκτακτης ανάγκης κατά όλη την διάρκεια του αγώνα . Οι εγκαταστάσεις του χώρου πρέπει να έχουν τουαλέτες ανδρών -γυναικών με παροχή νερού τουλάχιστον τριών σημείων , η παροχή του νερού πρέπει να είναι χρηστική για καθαρισμό και κατάλληλη για κατανάλωση.

Nα διαθέτει χώρο πρώτων βοηθειών και χώρο πυρασφαλείας εξοπλισμένο με τουλάχιστον 6 πυροσβεστήρες .

Να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, δημόσιο τηλέφωνο, σίτιση και πίνακα ανακοινώσεων και να είναι εξοπλισμένος με εφτά κάδους απορριμμάτων .

Για κάθε συμμετοχή αθλητού προτείνεται χώρος έξι μέτρα πλάτος , εάν κάποιος χώρος φιλοξενεί πάνω από μια συμμετοχή αυτό μπορεί να διπλασιαστεί η να οριστεί από τον οργανωτή.

18. Ο χώρος τεχνικού ελέγχου ορίζεται από τον διοργανωτή και πρέπει να είναι σε κατάλληλη θέση έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος και να ευχεραίνεται το έργο του ελέγχου αθλητών και μοτοσικλετών. Θα πρέπει να υπάρχει πίνακας για τις επίσημες ανακοινώσεις του τεχνικού ελέγχου.

19. Πρέπει να υπάρχει χώρος αποθήκευσης του εξοπλισμού της οργάνωσης διπλά στην εκκίνηση. Στον χώρο αυτόν παραβρίσκονται μόνο εξουσιοδιοτημένα άτομα. Το εφεδρικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι σε κατάλληλη θέση και σε πλήρη ετοιμότητα όταν χρειαστεί .

20. Οι αθλητές πρέπει να έχουν άμεση επαφή με την γραμματεία του αγώνα .

21. Πρέπει να υπάρχει κριτής τερματισμού που ελέγχει τον χώρο φρεναρίσματος και να είναι έτοιμος να αντιδράσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης . Να βοηθήσει αθλητές να βγουν γρήγορα από τον διάδρομο και πρέπει να είναι εξοπλισμένος με ραδιοσύνδεση η τηλέφωνο και φωσφορούχο γιλέκο εργασίας .

22. Πρέπει να υπάρχει στον αγώνα επικοινωνία με όλους τους κριτές όπως και το ιατρικό προσωπικό . Πρέπει να υπάρχει ηχοσύστημα για την ενημέρωση του κοινού και των αθλητών . Ο εκφωνητής πρέπει να δίνει πληροφορίες για τον αγώνα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον .

23. Η επιτροπή του αγώνα και ο πρόεδρος της πρέπει να φιλοξενείται σε χώρο καθαρό και προσιτό για τις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του αγώνα . Η επιτροπή πρέπει να είναι προσιτή για να βοηθήσει τους αθλητές που επιθυμούν να κάνουν διαμαρτυρία ή ένσταση . Ο χώρος που φιλοξενείται η επιτροπή πρέπει να είναι καθαρός και ορίζεται προσωπικό υπηρεσιών . Ο χώρος πρέπει να είναι εξοπλισμένος με κλιματισμό ,διαδίκτυο, εγκατάσταση νερού και χώρους υγιεινής .

24. Πρέπει να υπάρχει χώρος φιλοξενίας τύπου. Στον χώρο αυτόν πρέπει να υπάρχουν καρέκλες, δημόσιο τηλέφωνο, fax και διαδίκτυο .

25. Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας κοινού πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς εθνικής ασφαλείας, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα εξής:

Α) Χώρος στάθμευσης μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.

Β) Χώρος πρώτων βοηθειών .

Γ) Εξέδρα επισήμων .

Δ) Τουαλέτες .

Ε) Παροχή νερού 6 σημείων για κατανάλωση και καθαρισμού .

Στ) Εφτά κάδοι απορριμμάτων .

Ζ) Πυρασφάλεια .

η) Εστιατόρια ή κυλικεία για την εξυπηρέτηση του κοινού με εμφανής σήμανση για την διαδρομή προς αυτά.

Θ) Εμφανείς σήμανση για τους αθλητές και το κοινό για όλη την διάρκεια του αγώνα.

27. Πρέπει να υπάρχει ιατρικός εξοπλισμός.

28. Πρέπει να υπάρχει στον χώρο ιατρική υπηρεσία για όλα τα συμβάντα κατά την διάρκεια του αγώνα για αυτό ευθύνεται ο πρόεδρος της επιτροπής του αγώνα , ο οποίος είναι υπεύθυνος για το που θα τοποθετηθούν τα ιατρικά η παράιατρικά οχήματα .

Ένα ασθενοφόρο είναι υποχρεωτικό και συστήνεται δεύτερο η πρόσβαση στο ασθενοφόρο πρέπει να είναι εύκολη για το κοινό .

29. Η υπηρεσία πυρόσβεσης πρέπει να τοποθετείται σε σημείο κατάλληλο έτσι ώστε να παρέχει άμεση υποστήριξη , πρέπει να έχει προσβασιμότητα στους αγωνιστικούς διαδρόμους και στα πιτς .

Πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες κατά μήκος των διαδρόμων

Πρέπει να υπάρχει όχημα διάσωσης στην περιοχή φρεναρίσματος , να υπάρχουν ένα η δυο άτομα με πυροσβεστήρες στην εκκίνηση και ο κριτής τερματισμού να είναι εξοπλισμένος με πυροσβεστήρα.

30 . Πρέπει να υπάρχει όχημα ρυμούλκησης κατάλληλα εξοπλισμένο και διαθέσιμο κατά την διάρκεια του αγώνα , εξοπλισμένο με ιμάντα ρυμούλκησης για να βοηθήσει τους αθλητές ακίνδυνα να βγουν από τις διαδρομές.

31. Να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για τον καθαρισμό της πίστας .

32. Η επιθεώρηση της πίστας γίνεται από εκπρόσωπο της επιτροπής ντράγκστερ ο οποίος ελέγχει το επίπεδο ασφαλείας του αγώνα και έχει δικαίωμα σύστασης.

Είναι υπεύθυνος για όλες τις εργασίες που εκτελούνται κατά την διάρκεια του αγώνα και για την χορήγηση αδείας του αγώνα .

33. Η επιθεώρηση της πίστας πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν τον αγώνα.

34. Το μέλος της επιτροπής που κάνει την επιθεώρηση πρέπει να είναι καταρτισμένος με τους κανόνες της ομοσπονδίας .Η κάλυψη των δαπανών της επιθεώρησης επιβαρύνουν την ομοσπονδία σύμφωνα με την μέθοδο πληρωμής που ορίζει αυτή . Η έκθεση έλεγχου της επιθεώρησης πρέπει να σταλεί στην ομοσπονδία .

35. Ο επιθεωρητής ελέγχει τα συστήματα ασφαλείας και όλα τα απαραίτητα κυκλώματα και επίσης αν θέλει κάνει μέτρηση της διαδρομής ,ο εξοπλισμός μέτρησης θα πρέπει να παρασχεθεί από τον οργανωτή.

36. Οι διορισμένοι επιθεωρητές θα πρέπει να αποστείλουν την έκθεση τους μέσα σε 15 μέρες μετά την επιθεώρηση όπως επίσης και τις προτάσεις ή τις βελτιώσεις που πρότειναν στον διοργανωτή.

37. Σε ορισμένες περιπτώσεις η άδεια χρήσης πίστας έχει έως 3 έτη έγκριση, αυτό το ορίζετε από την επιτροπή ντραγκστερ.

38. Και για τους δυο διαδρόμους πρέπει να υπάρχει κόκκινο φως για τον χρόνο αντίδρασης.