ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε

Το Δ.Σ της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, καλεί τα σωματεία μέλη του, σε έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 2725/99 όπως ισχύει σήμερα, τις εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και το Καταστατικό της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και ώρα  17:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΜΟΤΟΕ