Εγκύκλιος1-2013: Συμμετοχή στην κατηγορία ΟΡΕΝ (ΜΧ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1-2013 Θέμα: Συμμετοχή στην κατηγορία ΟΡΕΝ (Motocross) Σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη, η κατηγορία ΟΡΕΝ ορίζεται ως «ηλικιακή» κατηγορία για αθλητές/τριες 36 ετών και άνω. Για λόγους διευκόλυνσης και μόνο επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών/τριών μικρότερη ηλικίας με περιορισμούς (3 αγώνες). Επομένως καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση υπεράριθμων (άνω των 40 αθλητών) θα προκρίνονται να συμμετάσχουν στον αγώνα (2 σκέλη) οι αθλητές/τριες που αφορά η κατηγορία (+36 ετών) και οι εκτός ορίων θα συμπληρώνουν τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό συμμετοχών σε κάθε σκέλος (αν υπάρχουν εγκαταλείψεις στο α’ σκέλος, θα προστίθενται ανάλογα από τους μη προκριθέντες). Από το Δ.Σ. της ΑΜΟΤΟΕ.