Εγκύκλιος 3: Ωράριο πρωταθληματικών αγώνων ΜΧ

ΩΡΑΡΙΟ αγώνων Motocross

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

13:00           ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΕΝΑΡΞΗ       ΔΙΑΡΚΕΙΑ         ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                                                    

13:30                15’                      ΜΧ1 (250)                                 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

13:50                15’                      ΜΧ2 (125)                                 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

14:10                15’                      ΟΡΕΝ                                         ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

14:30                15’                      MINI-JUNIOR                            ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

14:50                20’                      ΜΧ1 (250)                                 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15:15                20’                      ΜΧ2 (125)                                 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

15:40                15’                      ΟΡΕΝ                                         ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

16:00                15’                      MINI-JUNIOR                            ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

16:20                20’                      ΜΧ1 (250)                                 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

16:45                20’                      ΜΧ2 (125)                                 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

17:10                5’                         Γύρος αναγν.

17:15                15’+1Γ               MINI-JUNIOR                            Α’ ΑΓΩΝΑΣ

17:35                5’                         Γύρος αναγν

17:40                20’+1Γ               ΟΡΕΝ                                         Α’ ΑΓΩΝΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΕΝΑΡΞΗ       ΔΙΑΡΚΕΙΑ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                               

09:10                15’                      MX1                                            ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

09:30                15’                      MX2                                            ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

09:50                15’                      ΟΡΕΝ                                         ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

10:10                15’                      Mini-Junior                                ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

10:50                5’                         Γύρος αναγν

11:00                25’+2Γ               ΜΧ2                                                Α’ ΑΓΩΝΑΣ

11:40                5’                         Γύρος αναγν

11:50                25’+2Γ               ΜΧ1                                                Α΄ ΑΓΩΝΑΣ

12:30                5’                         Γύρος αναγν

12:35                15’+1Γ               Mini-Junior                                    Β’ ΑΓΩΝΑΣ

12:55                15’                      ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:10                5’                         Γύρος αναγν

13:15                20’+1Γ               ΟΡΕΝ                                             Β’ ΑΓΏΝΑΣ

13:45                5’                         Γύρος αναγν

13:55                25’+2Γ               ΜΧ2                                                Β’ ΑΓΩΝΑΣ

14:35                5’                         Γύρος αναγν

14:45                25’+2Γ               ΜΧ1                                                Β’ ΑΓΏΝΑΣ

 

15:20           ΑΠΟΝΟΜΕΣ