ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DRAGSTER 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14-16 ΜΑΙΟΥ

Α.Σ.Η.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ

Λ.Ε.Ν.Ο.Ε.

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λ.Ε.Ν.Ο.Ε.

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

03-05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Α.Σ.Η.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

16-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Λ.Ε.Ν.Ο.Ε.

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

12-14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Α.Σ.Η.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ