ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ

Η ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει το  σεμινάριο Χρονομετρών.

Ημ/νια Διεξαγωγής: Σάββατο 20/05/2023 ώρα 17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Ηλεκτρονικά μέσω Zoom

Το σεμινάριο αφορά χρονομέτρηση αγώνων κλειστού κύκλου (Scramble, Motocross, κλπ.)
Αποτελεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας απόκτησης πιστοποίησης χρονομέτρη.
Ακολουθεί πρακτική άσκηση σε 3 Διοργανώσεις Αγώνων για την ολοκλήρωση του.

Απαραίτητη η γνώση χειρισμού Η/Υ, επιθυμητή η τεχνική γνώση με αντικείμενο την Ηλεκτρονική ή Πληροφορική

Προσκαλούνται επίσης όλοι οι επιτυχόντες συμμετέχοντες στα προηγούμενα σεμινάρια χρονομέτρησης να παρακολουθήσουν ώστε να ενημερωθούν για τις νέες λειτουργίες.

Δηλώστε συμμετοχή