ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ A.ΜΟΤ.Ο.Ε

Fédération Internationale de Motocyclisme (International Motorcycling Federation)

Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσυκλετισμού: http://www.fim-live.com/en

Federation of European Motorcyclists' Associations

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μοτοσυκλετιστικών Ενώσεων: https://www.femamotorcycling.eu

FIM Europe - European Motorcycling Union

Ευρωπαϊκή  Ένωση Μοτοσυκλετισμού: http://www.fim-europe.com

Balkan Motorcycle Union

Βαλκανική Μοτοσυκλετιστική Ένωση: http://www.balkanmoto.eu