Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις μοτοσυκλέτες που συμμετέχουν στους αγώνες Enduro

Οι μοτοσυκλέτες που μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες Enduro θα πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και ασφάλεια, και να είναι πλήρως εναρμονισμένες στις Τεχνικές προδιαγραφές του αντίστοιχου Κανονισμού Enduro καθώς και στις προδιαγραφές για κίνηση στους δημόσιους δρόμους.

Να σημειωθεί ότι στους παραπάνω αγώνες θα μπορούν να συμμετάσχουν ΚΑΙ μοτοσυκλέτες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα έκδοσης αγωνιστικής πινακίδας από την Ομοσπονδία , σύμφωνα με τον Αριθμ. Α οικ. 82350-3809 – ΦΕΚ Τεύχος B 4948/31.12.2019 Αντικατάσταση της Α οικ. 94748-4130 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β/2019) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων. Η έκδοση πινακίδας είναι πιλοτική και ισχύει έως το τέλος της κάθε χρονιάς.

  • Σε κάθε περίπτωση οι μοτοσυκλέτες αυτές θα πρέπει να εναρμονίζονται στις Τεχνικές προδιαγραφές των μοτοσυκλετών για τους Αγώνες Enduro
  • Το κόστος είναι 150€ ετησίως.
  • Η άδεια αυτή ΔΕΝ μεταβιβάζεται σε άλλη μοτοσυκλέτα κατά την διάρκεια της χρονιάς. Η μοτοσυκλέτα αυτή δύναται να οδηγηθεί από έτερο οδηγό / αθλητή
  • Η άδεια αυτή ισχύει ΜΟΝΟ για τους αγώνες που έχουν προκηρυχθεί από την ΑΜΟΤΟΕ, και κατά την διάρκεια που αυτοί ισχύουν.