ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ TRIAL(ΑΛΥΤΑΡΧΕΣ-ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ-ΤΕΧΙΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ- ΚΡΙΤΕΣ)

Η Επιτροπή TRIAL της ΑΜΟΤΟΕ έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή σεμιναρίου επιμόρφωσης και πιστοποίησης στελεχών για το άθλημα του TRIAL.
Η προγραμματισμένη ημερομηνία είναι την Δευτέρα 3/4/2023 και ώρα 20:00.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ κι  απευθύνεται σε Αγωνοδίκες – Αλυτάρχες-Τεχνικούς Εφόρους-Κριτές TRIAL.
Για όσα στελέχη επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει μέσω του σωματείου τους να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής στο www.e-amotoe.gr και στο αντίστοιχο σεμινάριο και να
κοινοποιήσουν το email των συμμετεχόντων  στην Επιτροπή TRIAL email:
Αν από κάποιο σωματείο συμμετάσχουν περισσότερα του ενός ατόμων, τότε το σωματείο να στείλει ένα email που να περιέχει τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν για το σεμινάριο της Δευτέρας 3/4/2023 έως την Κυριακή 2/4/2023
Τα υποψήφια στελέχη θα πρέπει να έχουν γνώση του Γενικού Κανονισμού TRIAL καθώς και την Προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος TRIAL 2023 τα οποία υπάρχουν στο site της Ομοσπονδίας.
Ο σύνδεσμος του σεμιναρίου αλλά και η διαδικασία, θα σταλεί στα συμμετέχοντα στελέχη στον λογαριασμό email που θα μας έχετε κοινοποιήσει.

Δηλώστε συμμετοχή