ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ TRIAL(ΑΛΥΤΑΡΧΕΣ-ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ-ΤΕΧΙΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ-ΚΡΙΤΕΣ)

Η Επιτροπή TRIAL της ΑΜΟΤΟΕ έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή  σεμιναρίου επιμόρφωσης και πιστοποίησης  στελεχών για το άθλημα του TRIAL.

Η προγραμματισμένη ημερομηνία είναι την Δευτέρα 21/3/2022 κι ώρα 18:00.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ κι  απευθύνεται σε Αγωνοδίκες – Αλυτάρχες-Τεχνικούς Εφόρους-Κριτές TRIAL.

Για όσα στελέχη επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει μέσω του σωματείου τους να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής στο www.e-amotoe.gr και στο αντίστοιχο σεμινάριο και να κοινοποιήσουν το email των συμμετεχόντων  στην Επιτροπή TRIALemail: trial@amotoe.gr

Αν από κάποιο σωματείο συμμετάσχουν περισσότερα του ενός ατόμων, τότε το σωματείο να στείλει ένα email που να περιέχει τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν  για  το σεμινάριο της Δευτέρας 21/3/2022 έως την Κυριακή 20/3/2022

Τα υποψήφια στελέχη θα πρέπει να έχουν γνώση των Κανονισμών TRIAL 2022 τους οποίους και θα κατεβάσουν από το site της Ομοσπονδίας.

Ο σύνδεσμος του σεμιναρίου αλλά και η διαδικασία, θα σταλεί στα συμμετέχοντα στελέχη στον λογαριασμό email που θα μας έχετε κοινοποιήσει.