ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Αριθμός απόφασης 1/2020

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αριθμός απόφασης 1/2020

Η Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτική Επιτροπή της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) αποτελούμενη από τους δικηγόρους Αθήνας, Θοδωρή Ραχιώτη ως Πρόεδρο και Κατερίνα Δάφνη και Γιάννη Τσακανίκα ως μέλη, συνήλθε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 29/9/2020 έφεσης αθλητή κ. Ανέστη Ράδου του Σωματείου ΟΦΜ Γιαννιτσών κατά του αποκλεισμού του από την κατάταξη του 2ου σκέλους του 5ου αγώνα κατηγορίας ΜΧ2 του ΠΠΜΧ 2020 που έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αρχαία Ολυμπία.

Κατά τη συζήτηση κλήθηκε να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης ο εκκαλών αθλητής, ο οποίος δεν παραστάθηκε, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης προχώρησε σαν να ήταν παρών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Δικαιοδοτικού Κανονισμού της ΑΜΟΤΟΕ με έφεση προσβάλλονται οι οριστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Αγωνοδικών και δικαίωμα υποβολής έφεσης έχει εκείνος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση. Από το άρθρο 38 του Κανονισμού ορίζεται ότι η προθεσμία της έφεσης είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών, με την οποία κρίθηκε ένσταση του ενδιαφερομένου.

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Δικαιοδοτικού Κανονισμού το Συμβούλιο Αγωνοδικών συνεδριάζει και εκδίδει κρίσεις για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του, οι οποίες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού, ενώ δε προβλέπεται η υποχρέωσή του να καλεί τους ενδιαφερόμενους για παροχή εξηγήσεων πριν την έκδοση της κρίσης του, πράγμα εύλογο αφού το ΣΑ ενδεχομένως αποφασίζει για περιστατικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Εκ παραλλήλου, για τη διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης των θιγομένων από τις κρίσεις του ΣΑ, από το άρθρο 22 του Κανονισμού προβλέπεται ότι αυτοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση (εντός προθεσμίας που δε μπορεί να είναι μικρότερη από 30’) κατά των κρίσεων του Συμβουλίου Αγωνοδικών, οι οποίες εκδικάζονται από το ίδιο όργανο, με την παρουσία των ενδιαφερομένων, την επίδειξη εγγράφων, την εξέταση μαρτύρων κλπ. και επί της ένστασης εκδίδεται οριστική απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών.

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το σύνολο των εγγράφων που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής αλλά και του εκκαλούντος αθλητή (δηλαδή την Έκθεση του Συμβουλίου Αγωνοδικών με αριθμό 1, και την αναφορά του παρευρισκόμενου στον αγώνα, αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού που καταλογίστηκε στον αθλητή, Προέδρου της Επιτροπής ΜΧ της ΑΜΟΤΟΕ κ. Νίκου Τσάγκλα έλαβαν χώρα τα εξής:

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σκέλους του αγώνα της κατηγορίας ΜΧ2 υπέπεσε στην αντίληψη των κριτών των σημείων της διαδρομής Κ8 έως Κ11 ότι ο αθλητής κ. Ράδος Ανέστης μέσω του τρόπου οδήγησής (ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω) υπέπεσε σε παράπτωμα το οποίο επισύρει αγωνιστική ποινή.

Για την αξιολόγηση της εν λόγω συμπεριφοράς συνήλθε το Συμβούλιο Αγωνοδικών (χωρίς να κληθεί ο ελεγχόμενος αθλητής, πράγμα το οποίο, όπως προαναφέρθηκε είναι σύμφωνο με το Δικαιοδοτικό Κανονισμό, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να κληθούν για να παραστούν μόνο κατά τη συζήτηση ενστάσεων). Όμως ο κ. Ράδος συμπτωματικά προσήλθε στον (υπαίθριο) χώρο της συνεδρίασης με σκοπό να υποβάλει ένσταση για άλλο περιστατικό, οπότε, ευκαιρίας δοθείσης, ερωτήθηκε για την πράξη που του αποδιδόταν κατά τα ανωτέρω, πλην όμως από παραδρομή των στελεχών του αγώνα ως προς τη διαδικασία που ακολουθείτο (και συγκεκριμένα επειδή δημιουργήθηκε σύγχυση ως προς το αν το ΣΑ είχε συνέλθει για την έκδοση κρίσης ή για την έκδοση απόφασης επί ένστασης) μετά την ανακοίνωση στον αθλητή του αποκλεισμού από το 2ο σκέλος, αντί να του γνωστοποιηθεί το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός προθεσμίας 30 λεπτών, εκ παραδρομής του συστήθηκε αν το επιθυμεί να υποβάλει έφεση.

Όπως ήταν επόμενο, συνεπεία της σύγχυσης η οποία δημιουργήθηκε χωρίς ευθύνη του αθλητή, ο τελευταίος ανέμενε την κοινοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών, μέσω της οποίας (κοινοποίησης) κατά το Δικαιοδοτικό Κανονισμό ξεκινάει η προθεσμία της έφεσης, η οποία όμως ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.

Προκύπτει έτσι ότι το Συμβούλιο Αγωνοδικών εφάρμοσε εσφαλμένα το Δικαιοδοτικό Κανονισμό της ΑΜΟΤΟΕ, παραπλανώντας τον αθλητή ως προς τα δικαιώματά του και πρέπει, κατά πλάσμα δικαίου και δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο έφεσης, να κριθεί ότι η έφεσή του είναι εμπρόθεσμη και να γίνει τυπικά δεκτή και εν συνεχεία να κριθεί επί της ουσίας.

Από την εξέταση των εγγράφων που προαναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με τους λόγους ουσίας που διαλαμβάνονται στο έγγραφο της κρινόμενης έφεσης, η Επιτροπή σχημάτισε την πεποίθηση ότι ο αθλητής κ. Ανέστης Ράδος, είχε μια πτώση στον πρώτο γύρο του εν λόγω αγώνα, μετά από επαφή με τους συναθλητές του Γεωργαντά και Ανδρέου, συνεπεία της οποίας έχασε πολλές θέσεις. Εν συνεχεία, κατόρθωσε να αναρριχηθεί μέχρι την τέταρτη θέση της κατάταξης, οπότε τον είχε προσεγγίσει ο (προπορευόμενος κατά ένα γύρο) πρώτος της μέχρι τότε κατάταξης Ανδρέας Ανδρέου, πλην όμως ο Ανέστης Ράδος, αντί να πειθαρχήσει στη μπλε σημαία που του επιδείχθηκε, οδηγώντας αντιαθλητικά και επικίνδυνα επιχείρησε να προσεγγίσει επικίνδυνα (block pass) τον Ανδρέα Ανδρέου και εν τέλει να τον εμβολίσει με τη μοτοσυκλέτα του, πράγμα το οποίο από σύμπτωση δεν κατόρθωσε. Η συμπεριφορά του αυτή έγινε αντιληπτή από τους παρευρισκόμενους κριτές, αλλά και από τον παρόντα στο συγκεκριμένο σημείο Πρόεδρο της Επιτροπής ΜΧ της ΑΜΟΤΟΕ κ. Νίκο Τσάγκλα, ο οποίος ανέφερε ό,τι είχε δει στο Συμβούλιο Αγωνοδικών που συνεδρίασε όπως προαναφέρθηκε.

Επομένως, κατά την κρίση της Επιτροπής ορθά το Συμβούλιο Αγωνοδικών επέβαλε στον αθλητή την αγωνιστική ποινή του αποκλεισμού από την κατάταξη του β’ σκέλους του αγώνα και η ποινή αυτή πρέπει να επικυρωθεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

Ειδική μνεία γίνεται ότι τόσο οι αθλητές, όσο και οι υπεύθυνοι των Σωματείων, αλλά πρωτίστως τα στελέχη του αγώνα είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν και να τηρούν το Δικαιοδοτικό Κανονισμό της ΑΜΟΤΟΕ, και να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του για την κοινοποίηση των κρίσεων, αποφάσεων, για την υποβολή ενστάσεων, εφέσεων κλπ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΟΤΟΕ

Κάνει τυπικά δεκτή της έφεση του αθλητή κ. Ανέστη Ράδου

Απορρίπτει την έφεση επί της ουσίας και επικυρώνει την ποινή του αποκλεισμού από την κατάταξη του β’ σκέλους του 5ου αγώνα του ΠΠΜΧ 2020 της κατηγορίας ΜΧ2, η οποία του επιβλήθηκε.

Διατάσσει τη κατάπτωση του παραβόλου σε βάρος του εκκαλούντα και την εισαγωγή του στο ταμείο της ΑΜΟΤΟΕ

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία της ΑΜΟΤΟΕ προκειμένου να εφαρμοστεί το αρ. 20 παρ. 2 του Καταστατικού περί έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της ΔΔΕ

Θοδωρής Ραχιώτης

Τά Μέλη της ΔΔΕ

Γιάννης Τσακανίκας

Κατερίνα Δάφνη