ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΜΟΤΟΕ

   Αξιότιμα μέλη μας,
παρακάτω  θα δείτε την πρόσκληση σε Έκτακτη ΓΣ της ΑΜΟΤΟΕ.
Οι προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού αλλά και των κανονισμών, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως 30/7/2024 στο email 


ΠΡΟΣ
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ –ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε

 Το ΔΣ της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με απόφασή του , καλεί τους εκπροσώπους των σωματείων – μελών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 2725/99 όπως αυτός ισχύει σήμερα, τις σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, αλλά και το Καταστατικό της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 18:00,διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ με σύνδεσμο (link) που θα παραλάβετε.

 Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα διεξαγωγή την επόμενη μέρα διαδικτυακά ίδια ώρα

 Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  • Τροποποίηση Καταστατικού
  • Επικαιροποίηση κανονισμών

 Παρακαλούνται τα Σωματεία-Μέλη μας να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή τους και  να διορίσουν τον εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση καθώς και τον αναπληρωματικό του ,ο οποίος θα παραστεί σε περίπτωση αδυναμίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Νόμος. Τόσο ο Τακτικός όσο και ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος, πρέπει να είναι εκλεγμένα μέλη του ΔΣ του σωματείου που θα εκπροσωπήσουν.

Ο διορισμός αντιπροσώπων γίνεται με Πρακτικό απόφασης του ΔΣ του σωματείου.

 Όλα τα έγγραφα παρακαλούμε να αποσταλούν με email έως τις 4/9/2024 ώρα 16:00 στο . Εκπροσωπήσεις και υποψηφιότητες που θα ληφθούν μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα γίνουν δεκτές.

 Για την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

 Η Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν.Γραμματέας
Τσεσμελή Μαρία                                                                 Μελέτης Σταμάτης