Αθλητές – Μετακινήσεις – Εθνικές Ομάδες

amotoeletter

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε ενημερώνει τα σωματεία μέλη της, ότι η επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή σε Εθνικές Ομάδες, (π.χ  MXoN, MXoEN, SMoN, Junior MX, SIX days ENDURO κλπ) , θα γίνεται μεταξύ των αθλητών που συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και με  βάση την έως τότε κατάταξη τους στους αντίστοιχους θεσμούς των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, σε συνδυασμό με την δυνατότητα συμμετοχής τους. Επί μέρους κριτήρια όπως επιδόσεις, ήθος κλπ. θα λαμβάνονται κι αυτά υπόψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε ενημερώνει τα σωματεία μέλη της ότι, δυνατότητα συμμετοχής στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα, έχουν και οι αθλητές σωματείων που δεν διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. Συνεπώς αυτοί οι αθλητές έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Scramble.

                                                                                                    ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας επιθυμεί να ενημερώσει για τα εξής:

Αναφορικά με το θέμα της μετάβασης στους προσεχής αγώνες μας, εξαίρεση θα αποτελέσουν οι ανήλικοι αθλητές, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τους δύο γονείς. Ο περιορισμός του ενός συνοδού ισχύει για όλους τους υπόλοιπους αθλητές που θα συμμετάσχουν στους αγώνες έως και τις 15 Μαΐου 2021 .

Μετά την δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να σταλούν, το όνομα του αθλητή και του συνοδού (η των γονέων/συνοδών σε περίπτωση ανήλικου αθλητή)στο email  ώστε να συμπληρωθεί η λίστα μετάβασης. Συμπληρωματικά θα πρέπει να μας γράψετε και το email που επιθυμείτε να σταλεί η λίστα.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αθλητές της Ομοσπονδίας μας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στους εγκεκριμένους από την ΓΓΑ αγώνες, του μηνός Μαΐου, (έως τις 15/5/2021) ότι η μετάβαση θα γίνει ως εξής:

  1. Κωδικός μετακίνησης 6.
  2. Ταυτότητα και δελτίο αθλητή/συνοδού, η οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα του αθλητή και του συνοδού.
  3. Ειδικό έντυπο που χορηγήθηκε από την ΓΓΑ, το οποίο θα φέρει: ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στον αγώνα, ημερομηνία και ωράριο αγώνα, σωματείο οργανωτή, τοποθεσία αγώνα, καθώς επίσης σφραγίδα Α.ΜΟΤ.Ο.Ε και υπογραφή της Προέδρου. (χορηγείται από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε με αίτημα του σωματείου του αθλητή)
  4. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να ζητηθεί από τα σωματεία των αθλητών σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν έγκαιρα να το λάβουν οι αθλητές. Να σημειωθεί ότι οι αθλητές θα συνοδεύονται από ΕΝΑ (1) άτομο ακόμα, του οποίου τα στοιχεία θα αποστέλλει το σωματείο και οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται ΑΦΟΥ έχει δηλωθεί η συμμετοχή.

Τέλος, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος, θα πρέπει ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως (αθλητές, συνοδοί, στελέχη, οργανωτές) να φέρουν βεβαίωση αρνητικού test από μικροβιολογικό εργαστήριο της επιλογής τους σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ.