Αποτελέσματα σεμιναρίων Αγωνοδικών – Αλυταρχών Dragster

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ       ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ – ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ

2. ΓΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΤΗΣ – ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ Β.

3. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΤΗΣ – ΑΦΕΤΗΣ

4. ΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΑΟΥΜ ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ Β.

5. ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ

6. ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΗΣ – ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ Β.

7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ

8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΙΤΗΣ – ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ

9. ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ

10. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ

11. ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΡΙΤΗΣ

12. ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ – ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ

13. ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ

14. ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ – ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ