ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOCROSS 2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Λ.Α.Μ.Σ

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

07-08 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μ.Α.Ο.Κ.

ΤΡΙΚΑΛΑ (ΠΡΙΝΟΣ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

04-05 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Λ.ΕΜ. ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

18-19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λ.ΕΜ. ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

05-06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Α.Ο.Λ.Μ.Ο. Α.Σ.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

26-27 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λ.ΕΜ. ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

10-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο.Φ.Μ.Γ.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Π.Α.Λ.Ε.ΜΟΤ.

ΑΙΓΙΟ

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ