Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής 5/2019 (Περιστεράς)

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης 5/2019

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ αποτελούμενη από τους Θοδωρή Ραχιώτη και Γιάννη Τσακανίκα, κωλυόμενου του τρίτου μέλους της, Κατερίνας Δάφνη, συνεδρίασε δημόσια στην Αθήνα, στις 31 Οκτωβρίου 2019 για να εκδικάσει την υπόθεση που παραπέμφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αφορά τον αθλητή κ. Ιωάννη Περιστερά, ο οποίος ήταν απών και εκπροσωπήθηκε λόγω ανηλικότητας από τον πατέρα του, κ. Νικόλαο Περιστερά.

Με βάση τα έγγραφα που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή, αποδίδονται στο μέλος της ομάδας του αθλητή, κ. Νικόλαο Περιστερά οι πράξεις της εξύβρισης και της απειλής του κ. Βασίλη Πετρούλια, γιατρού του αγώνα του ΠΠΤΜ 2019 που διεξήχθη στις 14/9/2019 στα Μέγαρα, πράξεις οι οποίες, αν αποδειχτεί ότι τελέστηκαν αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα (παραβίαση του άρθρου 41 του αθλητικού νόμου 2725/1999 για την αντιμετώπιση της βίας) που καταλογίζεται στον αθλητή, δυνάμει του άρθρου 11.9.14 του Γενικού Κανονισμού Ταχύτητας 2019, της ΑΜΟΤΟΕ, σύμφωνα με τον οποίο ο αθλητής είναι υπόλογος για τις πράξεις και παραλείψεις των συνοδών και βοηθών του.

Συγκεκριμένα, με βάση την από 16.09.2019 αναφορά συμβάντος του γιατρού του αγώνα, κ. Πετρούλια, τις με αριθμούς 1 και 2 εκθέσεις του Συμβουλίου Αγωνοδικών, οι οποίες επιβεβαιώνουν την ακρίβεια όσων αναφέρονται στην άνω έκθεση, εκτίθεται ότι στις 14/9/2019 η διοργάνωση του αγώνα κάλεσε τον ανήλικο αθλητή Ιωάννη Περιστερά να προσέλθει στη Γραμματεία, πράγμα το οποίο έγινε, όπου και ερωτήθηκε αν πρόκειται να λάβει μέρος στον επικείμενο αγώνα, δεδομένου ότι είχε τραυματιστεί και βάδιζε με πατερίτσες. Επιπροσθέτως, του έγιναν συστάσεις από το γιατρό να μην λάβει μέρος στον αγώνα, αφού σε ενδεχόμενη πτώση του η κατάσταση της υγείας του θα επιδεινωνόταν επικίνδυνα. Εκτίθεται επίσης ότι μετά την αποχώρηση του ανήλικου αθλητή, προσήλθε στο χώρο της γραμματείας ο πατέρας του, κ. Νικόλαος Περιστεράς, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στο γιατρό, κ. Β.Πετρούλια, απευθύνοντας του ύβρεις και απειλές και κινούμενος εναντίον του με πρόθεση να ασκήσει και σωματική βία, γεγονός το οποίο αποσοβήθηκε με την παρέμβαση των διοργανωτών.

Κατά την εξέτασή του ενώπιον της Επιτροπής, ο κ. Νικόλαος Περιστεράς παραδέχθηκε απερίφραστα ότι απηύθυνε στον καταγγέλλοντα γιατρό του αγώνα, φράσεις μειωτικές και εξυβριστικές και ότι τον απείλησε με χειροδικία, αιτιολογώντας την πράξη του αυτή με την επίκληση του γεγονότος ότι ο διάλογος που είχε προηγηθεί μεταξύ του γιατρού και του ανήλικου αθλητή είχε προκαλέσει στον τελευταίο ταραχή και απογοήτευση, γεγονός που έκανε τον καταγγελλόμενο, πατέρα του αθλητή, να χάσει τη ψυχραιμία του.

Επειδή από τη διάταξη του αρ. 41 του αθλητικού νόμου 2725/1999 προβλέπεται ότι «1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων ….. πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος»

Επειδή από τη διάταξη του άρ.011.9.14 του Γενικού Κανονισμού Ταχύτητας 2019 της ΑΜΟΤΟΕ προβλέπεται «14. Όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες και οι συνοδοί και βοηθοί τους, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των διοργανωτών του αγώνα, του αλυτάρχη και των βοηθών του και των κριτών και να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο απέναντι σε αυτούς και τους συναθλητές τους, μέσα στον αγωνιστικό χώρο(πίστα) αλλά και εκτός αυτού. Κάθε παράβαση των παραπάνω, θεωρείται αντιαθλητική συμπεριφορά και τιμωρείται.»

Επειδή από την ίδια την παραδοχή των πράξεων από τον κ. Νικόλαο Περιστερά των πράξεων που του καταλογίζονται, δεν μένει καμία αμφιβολία ότι αυτός υπέπεσε στο παράπτωμα των ανωτέρω άρθρων, ενώ η επίκληση της πρόκλησης ταραχής και ανησυχίας στον ανήλικο αθλητή από τη συνομιλία με το γιατρό του αγώνα, δεν κρίνεται από την Επιτροπή ως επαρκής λόγος που να δικαιολογεί τις πράξεις στις οποίες προέβη.

Επειδή, οι προαναφερθείσες πράξεις δεν τελέστηκαν από αθλητή αλλά από πρόσωπο που δεν έχει την αθλητική ιδιότητα, εν τούτοις όμως κατά νομικό πλάσμα αποτελούν αντιαθλητική συμπεριφορά η οποία καταλογίζεται στον αθλητή, ο οποίος είναι πειθαρχικά ελεγκτέος

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ τιμωρεί τον αθλητή κ. Ιωάννη Περιστερά με την ποινή του αρ. 26 παρ. 2 του Καταστατικού της ΑΜΟΤΟΕ, δηλαδή με προσωρινό αποκλεισμό από κάθε μοτοσυκλετιστικό αγώνα για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, δηλαδή από την 6η Νοεμβρίου 2019 μέχρι και την 5η Ιουλίου 2020.

Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα δε θα επιβληθεί στον αθλητή άλλη πειθαρχική ποινή από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ για οποιοδήποτε παράπτωμα. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου αναστολής του επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η αναστολή θα αρθεί και ο αθλητής θα υποστεί και τις δύο ποινές.

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία της ΑΜΟΤΟΕ προκειμένου να εφαρμοστεί το αρ. 20 παρ. 2 του Καταστατικού περί έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Για την Πειθαρχική επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ

Ο Πρόεδρος Το Μέλος
Θοδωρής Ραχιώτης Γιάννης Τσακανίκας