Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής 1/2019

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης 1/2019

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) αποτελούμενη από τους δικηγόρους Αθήνας, Θοδωρή Ραχιώτη ως Πρόεδρο και Γιάννη Τσακανίκα και Κατερίνα Δάφνη ως μέλη, συνήλθε στις 21 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα για τη συζήτηση της υπόθεσης του αθλητή του Σωματείου «ΔΙΑΘΛΗΣΗ» κ. Διονύσιου Κονδυλόπουλου και του Προέδρου του ιδίου Σωματείου κ. Γεώργιου Βεργόπουλου, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή με την από 2 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΟΤΟΕ.

Η εξεταζόμενη υπόθεση ξεκίνησε με τις από 18 Νοεμβρίου 2018 εκθέσεις των στελεχών του 5ου αγώνα Motocross ο οποίος πραγματοποιήθηκε την ίδια ημερομηνία στην πίστα της Μεγαλόπολης στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος ΜΧ Νότιας Ελλάδας της ΑΜΟΤΟΕ, οι οποίες καταλογίζουν στους ελεγχόμενους συμπεριφορά (ύβρεις και απειλές) οι οποίες φέρονται να έλαβαν χώρα τον ανωτέρω τόπο και χρόνο, και συγκεκριμένα αμέσως μετά την εκκίνηση του δεύτερου σκέλους του αγώνα της κατηγορίας ΜΧ ΟΡΕΝ, στον οποίο είχε την πρόθεση να αγωνιστεί ο αθλητής Διονύσιος Κονδυλόπουλος, πλην όμως δεν μπόρεσε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Το ανωτέρω υλικό και συγκεκριμένα οι από 18/11/2018 εκθέσεις (α) της Αλυτάρχη κας Μανιάτη –Ζώταλη (β) του Τεχνικού Εφόρου κ. Ιωάννη Λαφογιάννη, (γ) του Συμβουλίου Αγωνοδικών (το οποίο αποτελείτο από τους κ.κ. Κ. Φραγκούλη, Σπ. Κυριαζή και Μπ. Τσονόπουλο) και (δ) η με ίδια ημερομηνία αναφορά της Αλυτάρχη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, τέθηκαν υπόψη των ελεγχομένων, οι οποίοι απάντησαν σε όσα τους προσάπτονται με τα από 7 Φεβρουαρίου υπομνήματά τους και προσδιορίστηκε η Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 ως ημέρα συζήτησης της υπόθεσης, κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλο το υλικό που προαναφέρθηκε, την προφορική κατάθεση της Αλυτάρχη του Αγώνα κας Μανιάτη – Ζώταλη καθώς και την προφορική απολογία των κ.κ. Δ. Κονδυλόπουλου και Γ. Βεργόπουλου η οποία, λόγω αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας και επιπλέον της χρήσης εφαρμογής ταυτόχρονης μετάδοσης εικόνας και ήχου (skype) έγινε τηλεφωνικά.

Από τη συνεκτίμηση των ανωτέρω η Επιτροπή κατέληξε στην ακόλουθη κρίση:

Ο ελεγχόμενος αθλητής Διον. Κονδυλόπουλος είχε την πρόθεση να συμμετάσχει στο β’ σκέλος του αγώνα της κατηγορίας ΜΧ ΟΡΕΝ στον προαναφερθέντα τόπο και χρόνο, πλην όμως κατά το στάδιο της εκκίνησης και ενώ είχε λάβει θέση στη γραμμή εκκίνησης («μπάρα») η μοτοσυκλέτα του αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα οπότε ο αθλητής με ανάταση του χεριού ζήτησε να του παρασχεθεί επιπλέον χρόνος προετοιμασίας, αίτημα το οποίο δεν ικανοποιήθηκε από τους υπεύθυνους της εκκίνησης. Το γεγονός αυτό εξόργισε τον αθλητή, ο οποίος ζήτησε να ακυρωθεί η εκκίνηση ώστε να του παρασχεθεί η ευκαιρία να επιλύσει το τεχνικό πρόβλημα και να λάβει μέρος, και όταν ούτε αυτό έγινε δεκτό, από κοινού με τον εκπρόσωπο του Σωματείου του κ. Βεργόπουλο εισήλθαν βίαια στο χώρο της Γραμματείας του αγώνα, αναζητώντας την υπεύθυνη Αλυτάρχη, εναντίον της οποίας κινήθηκαν αμφότεροι απειλητικά, ο δε αθλητής φορώντας στο κεφάλι το προστατευτικό κράνος απειλώντας να τη χτυπήσει με αυτό. Επίσης απηύθυναν εναντίον της Αλυτάρχη και των λοιπών μελών της διοργάνωσης που ήταν παρόντα, τις φράσεις «θα σας γαμήσω», «γαμώ τη Μεγαλόπολή σας» «μαλάκες» «θα σας το κλείσω το μπουρδέλο» και άλλες παρόμοιες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στο απολογητικό υπόμνημά του, όσο και κατά την κατάθεσή του ενώπιον τη Επιτροπής ο ελεγχόμενος αθλητής κ. Κονδυλόπουλος παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε υβριστικές φράσεις εναντίον των διοργανωτών, ο δε ισχυρισμός του εκπροσώπου του Σωματείου κ. Βεργόπουλου ότι δεν έβρισε την Αλυτάρχη δεν κρίνονται πειστικοί.

Με τις πράξεις τους αυτές οι ελεγχόμενοι τέλεσαν εντός βοηθητικού χώρου αθλητικής εγκατάστασης τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής, παραβιάζοντας έτσι τις διατάξεις των άρθρων 41 ΣΤ ν. 2725/1999 («αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις») και 130 ν. 2725/1999 («τήρηση φιλάθλου πνεύματος») δεδομένου ότι οι ενέργειές τους αυτές δεν προσιδιάζουν σε αθλητή και σε εκπρόσωπο αθλητικού Σωματείου, δυσφημούν το άθλημα της μοτοσυκλέτας και γιαυτό πρέπει να τιμωρηθούν όπως ορίζεται στο διατακτικό

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει, κατά παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού του ελεγχόμενου εκπροσώπου του Σωματείου, κ. Γ. Βεργόπουλου, ότι το θέμα της συμπεριφοράς των δύο ελεγχομένων έπρεπε πρωτίστως να κριθεί από τα αρμόδια όργανα της διοργάνωσης κατά της απόφασης των οποίων μπορούσε να υποβληθεί ένσταση και έφεση κατά τα άρθρα 4.22 και 4.23 του Γενικού Κανονισμού Motocross 2018.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ τιμωρεί :

(α) τον αθλητή του Σωματείου «ΔΙΑΘΛΗΣΗ» κ. Διονύσιο Κονδυλόπουλο με την ποινή του αρ. 26 παρ. 2 του Καταστατικού της ΑΜΟΤΟΕ, δηλαδή με προσωρινό αποκλεισμό από κάθε μοτοσυκλετιστικό αγώνα για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή από την 4η Μαρτίου 2019 μέχρι και την 3η Μαρτίου 2020.

Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής για ίσο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα δε θα επιβληθεί στον αθλητή άλλη πειθαρχική ποινή από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ για οποιοδήποτε παράπτωμα. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου αναστολής του επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η αναστολή θα αρθεί και ο αθλητής θα υποστεί και τις δύο ποινές.

(β) Το Σωματείο «ΔΙΑΘΛΗΣΗ», με την ποινή του αρ. 25 παρ. 1 β’ του Καταστατικού της ΑΜΟΤΟΕ, δηλαδή με προσωρινό αποκλεισμό για ένα χρόνο από τις αθλητικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, δηλαδή από την 4η Μαρτίου 2019 μέχρι και την 3η Μαρτίου 2020.

Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής για ίσο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα δε θα επιβληθεί στο Σωματείο άλλη πειθαρχική ποινή από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ για οποιοδήποτε παράπτωμα. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου αναστολής του επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η αναστολή θα αρθεί και το Σωματείο θα υποστεί και τις δύο ποινές.

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία της ΑΜΟΤΟΕ προκειμένου να εφαρμοστεί το αρ. 20 παρ. 2 του Καταστατικού περί έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2019

Για την Πειθαρχική επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Θοδωρής Ραχιώτης Κατερίνα Δάφνη
  Γιάννης Τσακανίκας