Απόφαση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής: 1/2012

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.)

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Η Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτική Επιτροπή της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.), αποτελούμενη από τους Θοδωρή Ραχιώτη, Θανάση Κύριλλο και Κώστα Τουρναβίτη, συνεδρίασε στην Αθήνα, στις 17/10/2012 προκειμένου να εξετάσει την έφεση του αθλητή του Σωματείου «ΑΡΗΣ» κ. Ελευθερίου Πίππου, κατά της από 4/9/2012 απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών του αγώνα του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της 8/7/2012, ο οποίος οργανώθηκε στο Τυμπάκι Κρήτης από το Σωματείο Α.Σ.Η. Με την εκκαλουμένη απόφαση απορρίφθηκε η από 8/7/2012 ένσταση του αθλητή κατά της απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών, η οποία του επέβαλε ποινή 10 δευτερολέπτων για παραβίαση του αρ. 011.9.3.του εγκεκριμένου από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. Γενικού Κανονισμού Ταχύτητας.

Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη της βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. της ΑΜΟΤΟΕ, από την οποία προκύπτει ότι η έφεση κατατέθηκε στις 25.9.2012 και συνοδευόταν από αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου συζήτησής της ποσού 300 € και για το λόγο αυτό κρίνει ότι η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα και αφού γίνεται τυπικά δεκτή, προχωρά στην εκδίκασή της επί της ουσίας.

Για το σχηματισμό της κρίσης της η Επιτροπή έλαβε υπ΄όψη, πέραν του ανωτέρω κανονισμού και τα εξής έγγραφα :

 1. 1)Την αναφορά του Κριτή της Κ-7 κ. Αριστ. Βραχασωτάκη
 2. 2)Την αναφορά του Αλυτάρχη, κ. Μαν. Διακάκη
 3. 3)Την από 8/7/2012 αναφορά του ιδίου Αλυτάρχη προς την ΑΜΟΤΟΕ
 4. 4)Την από 8/7/2012 έκθεση της Παρατηρήτριας του Αγώνα εκ μέρους της ΑΜΟΤΟΕ, κ. Μαρίας Τσεσμελή.
 5. 5)Την από 8/7/2012 απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών με την οποία επιβάλλεται ποινή 10 δλ
 6. 6)Το από 8/7/2012 έγγραφο «προέφεσης» του αθλητή, κ. Ελ. Πίππου, το οποίο τελικά ίσχυσε ως ένσταση
 7. 7)Το από 26/8/2012 έγγραφο υποστήριξης των απόψεων του αθλητή το οποίο κατατέθηκε ενώπιον του Συμβ. Αγωνοδικών κατά τη συζήτηση της ένστασής του.
 8. 8)Την από 4/9/2012 απόφαση του Συμβουλίου αγωνοδικών επί της ένστασης, συνοδευόμενη από 3 σχεδιαγράμματα (κατόψεις του χώρου) τα οποία εκπόνησε το Συμβούλιο Αγωνοδικών για την τεκμηρίωση της απόφασής του (8α, 8β και 8γ) καθώς και ένα video που απεικονίζει τον Ελευθ. Πίππο να εισέρχεται και πάλι στην πίστα (8δ)
 9. 9)Την από 20.9.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΜΟΤΟΕ, η οποία διευκρινίζει σημεία της απόφασης

10) Την έφεση του αθλητή, συνοδευόμενη από έγγραφα τα οποία υποστηρίζουν τις θέσεις του. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής παραστάθηκε, μετά από σχετική πρόσκληση και ο εκκαλών αθλητής κ. Ελευθέριος Πίππος, συνοδευόμενος από τον Έφορο Αγωνιστικού του Σωματείου «ΑΡΗΣ» Πεντέλης κ. Πολύκαρπο Νικολάου, οι οποίοι αφού ανέπτυξαν τις απόψεις τους, ζήτησαν να γίνει δεκτή η έφεσή τους και αποχώρησαν.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

 1. 1.Αρχικά, εξετάστηκε η διαδρομή της πίστας και συγκεκριμένα τη στροφή Κ7, όπως απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα 8α, 8β και 8γ τα οποία συνοδεύουν την απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών. Μετά από σύγκριση της συγκεκριμένης γραφικής απεικόνισης με το βίντεο του αγώνα, το οποίο η Επιτροπή παρακολούθησε κατά την ανωτέρω ημερομηνία συνεδρίασής της, ώρα 23.00, από την ιστοσελίδα bikerspirit.net διαπιστώθηκε ότι η αποτύπωση της συγκεκριμένης στροφής στα σχεδιαγράμματα εμφανίζει μεγάλη διαφορά σε σχέση με την πραγματική εικόνα. Συγκεκριμένα στα σχεδιαγράμματα μεταξύ της Κ6 και της Κ7 εμφανίζεται ευθεία περίπου 100 μέτρων η οποία καταλήγει στην κλειστή (αριστερή) φουρκέτα 90ο (Κ7) και ακολουθεί αντίρροπη παράλληλη ευθεία μήκους 50 μέτρων, η οποία καταλήγει στην επόμενη (δεξιά) στροφή. Αντιθέτως, η επιτροπή διαπίστωσε ότι στην πραγματικότητα, μεταξύ των στροφών Κ6 και Κ7 μεσολαβεί ευθεία περίπου 20 μέτρων και η έξοδος της (αριστερής) στροφής Κ7 ακολουθείται από την είσοδο της (δεξιάς) επόμενης στροφής, με τη μορφή S. Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από τα ανωτέρω είναι ότι η εκτίμηση του Σ.Α. πως ο εκκαλών αθλητής συνεπεία της παράβασης που του αποδίδεται, παρέκαμψε τμήμα διαδρομής 240 μέτρων, δεν είναι ακριβής ως προς τις αποστάσεις που αναφέρει.
 2. 2.Στο σημείο αυτό η Επιτροπή κάνει ιδιαίτερη μνεία ότι η – ασφαλώς εκ παραδρομής – χρησιμοποίηση από το Συμβούλιο Αγωνοδικών, ανακριβούς σχεδιαγράμματος για τη θεμελίωση της κρίσης του, δε συνάδει προς την οργανωτική σοβαρότητα για την οποία μέχρι σήμερα διακρίνεται το Σωματείο «Α.Σ.Η.»
 3. 3.Η Επιτροπή εξέτασε την εκτίμηση της εκκαλουμένης απόφασης του Σ. Α., σύμφωνα με την οποία (1η σελίδα, 11ος στίχος από το τέλος) «Αυτός όμως (εννοείται ο Ελ. Πίππος) θέλοντας να μειώσει την απόσταση που είχε δημιουργηθεί από τους Μαρκεζίνη και Γκιζίνο, έκοψε και την 5η στροφή (Κ7) και την 6 στροφή και μπήκε πριν από την 7η στροφή στη διαδρομή του αγώνα, συνολικό κέρδος δηλαδή 240 μέτρα διαδρομής» και μάλιστα σε σύγκριση με το απόσπασμα βίντεο το οποίο απεικονίζει τον Ελ. Πίππο να επανεισέρχεται στην πίστα και διαπιστώνει ότι αυτός δεν παρέκαμψε την 6η στροφή, αλλά χρησιμοποίησε για την επάνοδό του στη διαδρομή, το τμήμα μεταξύ εξόδου Κ7 και εισόδου 6ης στροφής (κορυφή του «S»)
 4. 4.Ειδική μνεία γίνεται στη θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί ο Κριτής της Κ7, η οποία ήταν στη νοητή ευθεία από την έξοδο της Κ6 και στο εσωτερικό της Κ7. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η θέση αυτή είναι ακατάλληλη πρωτίστως για λόγους ασφαλείας, αφού εκθέτει τον Κριτή σε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού από ενδεχόμενη έξοδο μοτοσυκλέτας από την Κ6 (όπως εν προκειμένω). Επιπλέον η λανθασμένη θέση του Κριτή, τον εξέθεσε σε αιφνιδιασμό από την έξοδο της μοτοσυκλέτας του εκκαλούντος, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να υποδείξει προς τον αθλητή το κατάλληλο σημείο επανόδου στη διαδρομή.
 5. 5.Σε σχέση με την αποδιδόμενη στον εκκαλούντα παραβίαση του κανονισμού ως προς (α) την έξοδό του από τη διαδρομή (β) την κίνησή του εκτός διαδρομής και (γ) την επάνοδό του, η Επιτροπή αποφαίνεται τα εξής:
  1. i.Η έξοδος του αθλητή ήταν ακούσια και οφείλεται σε δικό του οδηγικό λάθος κατά την προσπάθεια αποφυγής εμποδίου, το οποίο από το προαναφερθέν βίντεο (bikerspirit.net) διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν εντός της διαδρομής. Το συγκεκριμένο εμπόδιο ήταν τμήμα πλαστικού σωλήνα ο οποίος είχε κοπεί κατά το διαμήκη άξονά του («ημισωλήνας») και είχε τοποθετηθεί από τον Οργανωτή, αρχικά ως ενδεικτικό της διαδρομής, πλην όμως είχε μετακινηθεί περίπου ένα μέτρο εντός της πίστας στο εσωτερικό της στροφής Κ6.
  2. ii.Η διαδρομή που ακολούθησε ο εκκαλών αθλητής μετά την έξοδό του από τη (δεξιά) Κ6 ήταν ευθεία και η κατεύθυνσή του ήταν προς το κέντρο περίπου της Κ7, προσεγγίζοντας το σημείο όπου στεκόταν ο Κριτής, όπου και τελικά σταμάτησε. Στο σημείο αυτό ο αγωνιζόμενος είχε τις εναλλακτικές επιλογές της επανόδου στη διαδρομή :

(α) από τα δεξιά του, προσεγγίζοντας την είσοδο της Κ7 και κάνοντας επιτόπου στροφή προς τα αριστερά, κίνηση η οποία θα ήταν επικίνδυνη, αφού η μοτοσυκλέτα θα προσέγγιζε σχεδόν κάθετα την πίστα σε κλειστή στροφή, με τον αναβάτη της να είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει ουσιαστικά πίσω του, προκειμένου να ελέγξει την τυχόν κίνηση συναθλητών του που θα πλησίαζαν στη στροφή Κ7.

(β) ευθεία μπροστά του, προσεγγίζοντας το κέντρο της Κ7 και κάνοντας επιτόπου στροφή προς τα αριστερά, κίνηση η οποία είναι τουλάχιστον εξίσου, αν όχι περισσότερο επικίνδυνη με αυτή της περίπτωσης (α) Επιπλέον, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας επιτόπου στροφής της μοτοσυκλέτας είναι αμφίβολο αν ο αναβάτης θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη (σχεδόν κάθετη) επάνοδό του στην πίστα από τα συγκεκριμένα σημεία.

(γ) προς τα αριστερά του, δηλαδή προς την έξοδο της Κ7, λύση την οποία τελικά επέλεξε, και η οποία είναι η μόνη αποδεκτή από πλευράς ασφαλείας και σύμφωνη με τη διεθνή πρακτική, αφού η μοτοσυκλέτα κινήθηκε για μικρή απόσταση παράλληλα με τη διαδρομή, αλλά κυρίως ομόρροπα με τη φορά του αγώνα, γεγονός το οποίο συνδυαζόμενο με την αυξημένη προσοχή που φαίνεται να επέδειξε ο αναβάτης, οδήγησε στην ομαλή επάνοδό του στον αγώνα.

 1. iii.Σε σχέση με την απαίτηση των Ελληνικών και διεθνών Κανονισμών για επάνοδο του αθλητή στη διαδρομή «από σημείο που δεν θα του δίνει προβάδισμα (πλεονέκτημα) έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων», η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο εκκαλών αθλητής, κατά τη στιγμή της εξόδου του βρισκόταν στη 2η θέση και πως κατά τη στιγμή της επανόδου του στην πίστα, κατέλαβε την 4η θέση. Δεδομένου ότι «προβάδισμα» ή «πλεονέκτημα» νοείται μόνο σε σχέση με τους λοιπούς αγωνιζόμενους, και εν προκειμένω ο αθλητής δεν απέκτησε τέτοιο έναντι των συναθλητών του Μαρκεζίνη και Γκιζίνου (3ου και 4ου πριν την έξοδο του εκκαλούντος) ενώ αντιθέτως οι συναθλητές του ήταν εκείνοι οι οποίοι – χωρίς φυσικά ευθύνη τους- ευνοήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο ο εκκαλών επανήλθε στη διαδρομή, η Επιτροπή κρίνει ότι ο εκκαλών δεν παραβίασε το αρ. 011.9.3 του Γενικού Κανονισμού Ταχύτητας της ΑΜΟΤΟΕ

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ,

Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Δέχεται την έφεση του αθλητή του Σωματείου «ΑΡΗΣ» κ. Ελευθέριου Πίππου κατά της από 4/9/2012 απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών του αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας που διεξήχθη στο Τυμπάκι στις 8/7/2012.

Ακυρώνει την ποινή των 10 δευτερολέπτων που επιβλήθηκε στον αθλητή δυνάμει της παραπάνω απόφασης.

Αποφασίζει την επιστροφή προς τον εκκαλούντα των παραβόλων που αυτός κατέβαλε για τη συζήτηση της ένστασης και της έφεσής του.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στις 25 Οκτωβρίου 2012 και διαβιβάζεται στη Γραμματεία της ΑΜΟΤΟΕ, ώστε να τροποποιηθεί κατάλληλα ο πίνακας κατάταξης του αγώνα και η βαθμολογία των αθλητών στο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2012 και προκειμένου να κοινοποιηθεί :

(α) Στον εκκαλούντα κ. Ελευθέριο Πίππο, με μέριμνα του Σωματείου του.

(β) Στο Σωματείο «ΑΡΗΣ»

(γ) Στο Σωματείο «ΑΣΗ»

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Αθ. Κύριλλος Θοδ. Ραχιώτης Κ. Τουρναβίτης